Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

При спазване на необходимите противоепидемични мерки в 21. СУ ще бъдат проведени родителски срещи, както следва:

Предучилищна група 5-годишни и родителите на 6-годишните деца, които са нови за групата 6-годишни: На 2 септември от 18.00 ч.

Първи клас: На 3 септември

I А клас: 18.00 ч.
I Б клас: 18.15 ч.
I В клас: 18.30 ч.

Пети клас: На 8 септември

V A клас: 18.00 ч.
V Б клас: 18.15 ч.

Осми клас: На 9 септември

VIII А - 18.00 ч.
VIII Б - 18.15 ч.

Мястото за провеждане на срещите ще бъде обявено на родителите на място.

С цел създаване на условия за социална дистанция, молим в срещите да участва по един представител на семейство, както и за отговорно спазване на обявения начален час.

Класни ръководители ТУК