Информирай се
за последните събития
в нашата общност

21-во училище стана домакин

21-во училище стана домакин на инициативата Back to school на 9Academy, бизнес академия, която си поставя за цел да подпомага личностното и професионалното развитие на хората чрез практически знания, умения и опит, предоставени по интерактивен и достъпен начин.

21-во училище стана домакин на инициативата Back to school на 9Academy, бизнес академия, която си поставя за цел да подпомага личностното и професионалното развитие на хората чрез практически знания, умения и опит, предоставени по интерактивен и достъпен начин.

На събитието бяха поканени и ученици на 21-во, които в реална среда разбраха какво е да си "фасилитатор" и как се прави "event management".