Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Подаване на заявления за І клас

21su kartichka
От 16 април до 16 май включително родителите подават заявления за кандидатстване в първи клас за учебната 2018-2019 г.
Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 ч, до 17.30 ч. в канцеларията на училището, етаж II.
Повече информация - в Меню "Прием".