Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Патронен празник

stih 2
Честваме Патронния празник на училището. Пожелаваме си да бъдем отлични в доброто и красивото!