Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Откриване на учебната година

Тържественото откриване на учебната 2019-2020 г. започва в 10.00 ч. на 16.09.2019 г., в училищния двор.

Очакваме децата от предучилищните групи и учениците от I, V и VIII клас в кабинетите на класните ръководители в 9.30 ч.

Часът на класа ще започне в 10.45 ч. в кабинетите на класните ръководители.

Информация за класните ръководители и техните кабинети ТУК