Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Участие в Национален конкурс

nikol kitanoval
Поощрителна награда за Никол Китанова, 6 клас, за участието и в Национален конкурс за приложно изкуство, категория "авторизирана приказка". Вдъхновени сме!