Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Денят на отворените врати

otv vrati
Ден на отворените врати за I - IV клас в 21-во училище.
Отворени сме за новите идеи, за позитивното мислене и за добрите примери в общуването!