Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Зелено училище

z6
Зелено училище за петокласниците и шестокласниците по маршрута Пещера "Съева дупка", гр. Габрово, гр. Трявна, ЕК "Етъра" с поход до Соколски манастир, с. Дрянова и пещерата Бачо Киро, гр. Велико Търново.