Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Екипажът на 2 "a" клас тържествено потегли

Екипажът на 2 "a" клас тържествено потегли на пътешествие към остров "Знание". Моряците приеха правилника за пребиваване на кораба "Заедно" и се подготвиха старателно да вписват своите приключения в корабния дневник.

Екипажът на 2 "a" клас тържествено потегли на пътешествие към остров "Знание".

Моряците приеха правилника за пребиваване на кораба "Заедно" и се подготвиха старателно да вписват своите приключения в корабния дневник.

Корабът има специалната мисия да пренесе до бреговете на остров "Знание" и няколко безценни товара - Уважение, Учтивост, Честност, Смелост, Спокойствие, Търпение. Поради изключителната им стойност, за всеки от тях ще се грижи по един доброволец-специалист. Попътен вятър, приятели!