Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Първо място

viki
Виктория Ширазиева, 11 клас.
Първо място в категория до 48 кг. на 8th World Shotokan Karate Championship.