Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Спортни постижения

Kazakov   Георги Казаков от V клас - усилията се отблагодаряват!    

В новия брой на информационния бюлетин на III а клас

e new
Виж новия месечен бюлетин на Клуб "Пътешествие в света на думите", с ръководител Полина Манолова, в меню Обучение, подменю Занимания по интереси. 

Професия "Писател"

antonova
Запознахме се с любимата авторка на детски истории Катя Антонова!
Клуб "Пътешествие в света на думите", 3 а клас, 2022 г.