Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Групи

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Дорина Христова

1

Забавна математика за първи клас

64

11.10.2021-31.05.2022

 1. Гергана Будинова

1

Цветни и сръчни пръстчета

64

11.10.2021-31.05.2022

 1. Полина Кънева

2

Забавна математика за втори клас

64

11.10.2021-31.05.2022

 1. Габриела Димитрова

2

Математиката около нас – II клас

64

11.10.2021-31.05.2022

 1. Дора Бешева

2

Математикaта около нас

64

11.10.2021-31.05.2022

 1. Пламена Куршумова

3

Клуб по творческо писане

64

01.06.2022-24.06.2022

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Ивета Боянова

6

Клуб „Пи“

68

11.10.2021-15.06.2022

 1. Владимир Тодоров

7

Музикална стая

72

11.10.2021-30.06.2022

 1. Малина Трайкова

5-7

Ателие за изящни и приложни изкуства

70

11.10.2021-15.06.2022

 1. Борис Стефанов

7

Физка за седмокласници

72

11.10.2021-30.06.2022

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Борислав Каменов

8-9

Клуб по волейбол

72

11.10.2021-30.06.2022