Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Групи

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Дорина Христова

2

Сръчни ръчички

64

10.10.2022-31.05.2023

 1. Гергана Будинова

2

Математиката около нас

64

10.10.2022-31.05.2023

 1. Полина Кънева

3

Пътешествие в света на думите

64

10.10.2022-31.05.2023

 1. Габриела Димитрова

3

Езикова работилница

64

10.10.2022-31.05.2023

 1. Дора Бешева

3

Различната математика

64

10.10.2022-31.05.2023

 1. Васил Младенов

4

Пъстър свят

68

10.10.2022-15.06.2023

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Ивайло Ангелов

5

Лесната математика

68

10.10.2022-15.06.2023

 1. Мила Андонова

5

Млад изследовател

68

10.10.2022-15.06.2023

 1. Ралица Атанасова

7

Магията на словото

72

10.10.2022-30.06.2023

 1. Ивета Боянова

7

Клуб „Пи“

72

10.10.2022-30.06.2023

 1. Борис Стефанов

7

Клуб по физика

72

10.10.2022-30.06.2023

 1. Малина Трайкова

5-7

Арт Ателие

68

10.10.2022-15.06.2023

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

 1. Десислава Тодорова-Лазарова

8

Млад предприемач

72

10.10.2022-30.06.2023

 1. Деница Венкова

10

Отвъд кориците

72

10.10.2022-30.06.2023

 1. Борис Стефанов

10

Математически забавления

72

10.10.2022-30.06.2023