Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Групи

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

1. Васил Младенов

I

Аз докоснах света

64

09.10.2023-31.05.2024

2. Цвета Иванова

I

Математиката около нас

64

09.10.2023-31.05.2024

3. Инна Атанасова

I

Баба и дядо разказват

64

09.10.2023-31.05.2024

4. Дорина Христова

III

Математиката около нас

64

09.10.2023-31.05.2024

5. Пламена Куршумова

III

Творческо писане

64

09.06.2024-20.06.2024

6. Гергана Будинова

III

Математиката около нас

64

09.10.2023-31.05.2024

7. Полина Манолова

IV

Матемагьосници

68

09.10.2023-15.06.2024

8. Габриела Димитрова

IV

В света на математиката

68

09.10.2023-15.06.2024

9. Дора Бешева

IV

Различната математика

68

09.10.2023-15.06.2024

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

10. Ивета Боянова

V

Математика за 5 клас

72

09.10.2023-15.06.2024

11. Цветелина Иванова

V-VI

Литературен клуб

72

09.10.2023-15.06.2024

12. Мартина Георгиева

VII

Словесни артисти

72

09.10.2023-30.06.2024

13. Стефани Сапунджиева

VII

Клуб по математика

72

09.10.2023-30.06.2024

14. Валентин Борисов

V-VII

СК Лека атлетика

68

09.10.2023-15.06.2024

15.Малина Трайкова

V-IX

Арт Ателие

68

09.10.2023-15.06.2024

 

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛАС

ИМЕ НА ГРУПА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ГРАФИК

16.Мила Кендерова

IX-X

Живей здравословно

72

09.10.2023-30.06.2024

17.Александра Станкова

X

Езикови пъзели

72

09.10.2023-30.06.2024

18.Ивайло Ангелов

X

Успешните математици

72

09.10.2023-30.06.2024