Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Месечен бюлетин на учениците от клуб "Пътешествие в света на думите"

Ноември 2022 г. ТУК

Декември 2022 г. ТУК

Януари 2023 г. ТУК

Февруари 2023 г. ТУК

Март 2023 г. ТУК