Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни ръководители

Клас

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

3. група

Вергиния Николова

4. група

Елка Вълкова

1 а

Цвета Иванова

1 б

Васил Младенов

1 в

Инна Атанасова

2 а

Боряна Стоилова

2 б

Юлияна Каменова

2 в

Петя Крачунова

3 а

Дорина Христова

3 б

Гергана Будинова

3 в

Татяна Демирева

4 а

Полина Манолова

4 б

Габриела Димитрова

4 в

Дора Бешева

5 а

Ивета Боянова

5 б

Николета Колева

6 а

Малина Трайкова

6 б

Петина Тонева

7 а

Димитрина Икономова

7 б

Петранка Гавазка

8 а

Мартина Георгиева

8 б

Елена Пехливанска

9 а

Диана Костова

9 б

Александра Станкова

10 а

Валентин Христов

10 б

Стефани Сапунджиева

11 а

Десислава Калайджиева

11 б

Борис Стефанов

12 а

Десислава Лазарова

12 б

Мила Кендерова