Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни ръководители

Клас

Класен ръководител

ПГ – 5 г.

Вергиния Николова

ПГ – 6 г.

Елка Вълкова

1 а

Дорина Христова

1 б

Гергана Будинова

1 в

Татяна Демирева

2 а

Полина Кънева

2 б

Габриела Димитрова

2 в

Дора Бешева

3 а

Глория Кючукова

3 б

Васил Младенов

4 а

Боряна Стоилова

4 б

Юлия Каменова

4 в

Петя Крачунова

5 а

Малина Трайкова

5 б

Димитрина Икономова

5 в

Петранка Гавазка

6 а

Мартина Георгиева

6 б

Ралица Атанасова

7 а

Петина Тонева

7 б

Таня Дидова

8 а

Валентин Христов

8 б

Елена Пехливанска

9 а

Десислава Калайджиева

9 б

Борис Стефанов

10 а

Десислава Лазарова

10 б

Борислав Каменов

11 а

Боян Златев

11 б

Николета Грънчарова

12 а

Мария Иванова

12 б

Диана Костова