Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на приравнителни изпити юни - 2021/2022 учебна година ТУК