Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на приравнителни изпити януари - 2022/2023 учебна година ТУК