Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на приравнителни изпити януари - 2023/2024 учебна година ТУК