Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на поправителни и приравнителни изпити септември- 2022/2023 учебна година ТУК