Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на поправителни и приравнителни изпити септември- 2020/2021 учебна година ТУК