Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - І срок 2021/2022 учебна година

1 а, сутрин, каб 1

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

ИИ

Дорина Христова

ТП

Дорина Христова

СД

Илиян Павлов

Математика ИУЧ

Дорина Христова

2

БЕЛ

Дорина Христова

Музика

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

3

ФВС

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

ИИ

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Родинознание

Дорина Христова

4

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Математика ИУЧ

Дорина Христова

Музика

Дорина Христова

5

Час на класа

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

ФВС

Дорина Христова

1 б, сутрин, каб 3

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Гергана Будинова

ТП

Гергана Будинова

Музика

Гергана Будинова

ФВС

Гергана Будинова

ИИ

Гергана Будинова

2

БЕЛ

Гергана Будинова

Музика

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

Родинознание

Гергана Будинова

3

БЕЛ

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Гергана Будинова

4

Математика

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Гергана Будинова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

5

Час на класа

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

ИИ

Гергана Будинова

СД

Боян Златев

1 в, сутрин, каб 13

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

2

ТП

Татяна Демирева

ИИ

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Родинознание

Татяна Демирева

3

ФВС

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

СД

Демирева

ИИ

Татяна Демирева

4

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Татяна Демирева

Математика ИУЧ

Демирева

2 а, сутрин, каб 14

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

АЕ - ИУЧ

Полина Кънева

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

2

АЕ - ИУЧ

Полина Кънева

СД

Илиян Павлов

ФВС

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

3

АЕ

Полина Кънева

АЕ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

4

Математика

Полина Кънева

ТП

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

ФВС

Полина Кънева

5

Час на класа

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Околен свят

Полина Кънева

ИИ

Полина Кънева

2 б, сутрин, каб 15

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ТП

Габриела Димитрова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

АЕ

Николета Грънчарова

ИИ

Габриела Димитрова

2

АЕ

Николета Грънчарова

ФВС

Габриела Димитрова

ФВС

Габриела Димитрова

СД

Илиян Павлов

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

3

БЕЛ

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

4

Математика

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

Околен свят

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

5

Час на класа

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

Музика

Габриела Димитрова

Музика

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

2 в, сутрин, каб 16

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

2

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

ТП

Дора Бешева

3

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

ИИ

Дора Бешева

АЕ

Николета Грънчарова

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

4

ФВС

Дора Бешева

СД

Илиян Павлов

АЕ

Николета Грънчарова

Музика

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

5

Час на класа

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

3 а, сутрин, каб 4

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

2

ФВС

Глория Кючукова

ИИ

Глория Кючукова

ТП

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

АЕ

Николета Грънчарова

3

АЕ

Николета Грънчарова

ЧО

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

ЧО

Глория Кючукова

ЧП

Глория Кючукова

4

ИИ

Глория Кючукова

АЕ

Николета Грънчарова

БЕЛ

Глория Кючукова

СД

Илиян Павлов

БЕЛ

Глория Кючукова

5

БЕЛ

Глория Кючукова

КМ

Васил Младенов

БЕЛ

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

3 б, сутрин, каб 5

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

СД

Илиян Павлов

Математика

Васил Младенов

ЧП

Васил Младенов

2

ФВС

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

АЕ

Николета Грънчарова

КМ

Васил Младенов

3

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

4

АЕ

Николета Грънчарова

Музика

Васил Младенов

ИИ

Васил Младенов

ИИ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

5

БЕЛ

Васил Младенов

АЕ

Николета Грънчарова

Математика

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

6

Час на класа

Васил Младенов

ТП

Васил Младенов

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

ФВС

Васил Младенов

4 а, сутрин, каб 18

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

Боряна Стоилова

ЧП

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

АЕ

Петина Тонева

Музика

Боряна Стоилова

2

БЕЛ

Боряна Стоилова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

АЕ

Петина Тонева

ИИ

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

3

БЕЛ

Боряна Стоилова

КМ

Боряна Стоилова

СД

Илиян Павлов

ЧП

Боряна Стоилова

АЕ

Петина Тонева

4

Математика

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

5

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

ФВС

Боряна Стоилова

ЧО

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

6

Час на класа

Боряна Стоилова

ТП

Боряна Стоилова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

БЕЛ

Боряна Стоилова

4 б, сутрин, каб 17

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Юлияна Каменова

АЕ

Петина Тонева

АЕ

Петина Тонева

БЕЛ

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

2

АЕ

Петина Тонева

ТП

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

3

БЕЛ

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

КМ

Гергана Будинова

БЕЛ

Юлияна Каменова

4

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

ЧП

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

ИИ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

5

Математика

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

СД

Илиян Павлов

ЧП

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

6

Час на класа

Юлияна Каменова

ИИ

Юлияна Каменова

ЧО

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

4 в, сутрин, каб 2

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

Математика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

2

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

3

АЕ

Петина Тонева

СД

Илиян Павлов

БЕЛ

Петя Крачунова

ИИ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

4

Математика

Петя Крачунова

ЧП

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

ЧП

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

5

ФВС

Петя Крачунова

ТП

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

ИИ

Петя Крачунова

6

Час на класа

Петя Крачунова

КМ

Петя Крачунова

АЕ

Петина Тонева

АЕ

Петина Тонева

5 а, сутрин, каб 44

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

КМ

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

АЕ

Димитрина Икономова

ИИ

Малина Трайкова

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

2

География

Стефани Нешева

КМ

Диана Костова

АЕ

Димитрина Икономова

История

Детелин Аврамов

ЧП

Петранка Гавазка

3

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ЧП

Петранка Гавазка

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

4

ФВС

Илиян Павлов

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Цветелин Бонев

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

Математика

Цветелин Бонев

5

Математика

Цветелин Бонев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ИИ

Малина Трайкова

СД

Илиян Павлов

ФВС

Илиян Павлов

6

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Цветелин Бонев

ТП

Малина Трайкова

ТП

Малина Трайкова

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Малина Трайкова

Математика

Цветелин Бонев

5 б, сутрин, каб 46

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

КМ

Диана Костова

Математика

Цветелин Бонев

История

Детелин Аврамов

2

АЕ

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

История

Детелин Аврамов

ИИ

Малина Трайкова

Математика

Цветелин Бонев

3

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Цветелин Бонев

СД

Адриан Стоев

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

ЧП

Петранка Гавазка

4

ФВС

Адриан Стоев

ФВС

Адриан Стоев

АЕ

Димитрина Икономова

ТП

Любослава Тенева

География

Стефани Нешева

5

ЧП

Петранка Гавазка

ТП

Любослава Тенева

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

6

Математика

Цветелин Бонев

КМ

Диана Костова

Математика

Цветелин Бонев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

7

Час на класа

Димитрина Икономова

ИИ

Малина Трайкова

5 в, сутрин, каб 45

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ

Николета Грънчарова

История

Детелин Аврамов

АЕ

Николета Грънчарова

СД

Борислав Каменов

БЕЛ

Елка Кръстева

2

Математика

Цветелин Бонев

Математика

Цветелин Бонев

АЕ

Николета Грънчарова

ЧП

Петранка Гавазка

География

Стефани Нешева

3

БЕЛ

Елка Кръстева

КМ

Диана Костова

ФВС

Борислав Каменов

КМ

Диана Костова

Математика

Цветелин Бонев

4

БЕЛ

Елка Кръстева

Математика

Цветелин Бонев

Музика

Теодор Димитров

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

ТП

Любослава Тенева

5

ТП

Любослава Тенева

Музика

Теодор Димитров

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

Математика

Цветелин Бонев

ФВС

Борислав Каменов

6

ЧП

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

ИИ

Малина Трайкова

7

Час на класа

Петранка Гавазка

ИИ

Малина Трайкова

6 а, сутрин, каб 41

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Елка Кръстева

ФВС

Илиян Павлов

Музика

Теодор Димитров

Математика

Ивета Боянова

СД

Илиян Павлов

2

ФВС

Илиян Павлов

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Елка Кръстева

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

3

История

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Елка Кръстева

География

Стефани Нешева

Математика

Ивета Боянова

4

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Ивета Боянова

ФВС

Илиян Павлов

ИИ

Малина Трайкова

БЕЛ

Елка Кръстева

5

АЕ

Димитрина Икономова

БЕЛ

Елка Кръстева

Математика

Ивета Боянова

ТП

Любослава Тенева

АЕ

Димитрина Икономова

6

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

География

Стефани Нешева

АЕ

Димитрина Икономова

ЧП

Милена Катева

ЧП

Милена Катева

7

Час на класа

Елка Кръстева

ИИ

Малина Трайкова

6 б, сутрин, каб 47

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ

Димитрина Икономова

ФВС

Борислав Каменов

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Ралица Атанасова

СД

Борислав Каменов

2

ФВС

Борислав Каменов

Математика

Ивета Боянова

География

Стефани Нешева

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИИ

Малина Трайкова

3

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

ЧП

Милена Катева

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Ивета Боянова

АЕ

Димитрина Икономова

4

Математика

Ивета Боянова

История

Стефани Нешева

ФВС

Борислав Каменов

География

Стефани Нешева

АЕ

Димитрина Икономова

5

ИИ

Малина Трайкова

БЕЛ

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

ЧП

Милена Катева

ТП

Любослава Тенева

6

БЕЛ

Ралица Атанасова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

Математика

Ивета Боянова

7

Час на класа

Ралица Атанасова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

7 а, сутрин, каб 43

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Таня Дидова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Таня Дидова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

2

БЕЛ - ИУЧ

Магдалена Ерменкова

Химия

Петранка Гавазка

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

3

ФВС

Илиян Павлов

Математика

Таня Дидова

История

Стефани Нешева

ИИ

Малина Трайкова

Музика

Владимир Тодоров

4

География

Стефани Нешева

Математика

Таня Дидова

ТП

Малина Трайкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

АЕ

Петина Тонева

5

История

Стефани Нешева

ФВС

Илиян Павлов

Биология

Милена Катева

География

Стефани Нешева

АЕ

Петина Тонева

6

Биология

Милена Катева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Химия

Петранка Гавазка

Музика

Владимир Тодоров

7

Час на класа

Петина Тонева

СД

Адриан Стоев

АЕ

Петина Тонева

7 б, сутрин, каб 42

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Борис Стефанов

География

Стефани Нешева

ТП

Малина Трайкова

Химия

Петранка Гавазка

Музика

Владимир Тодоров

2

Математика ИУЧ

Таня Дидова

Математика

Таня Дидова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

БЕЛ

Елка Кръстева

Музика

Владимир Тодоров

3

ФВС

Борислав Каменов

АЕ

Петина Тонева

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

4

Биология

Милена Катева

АЕ

Петина Тонева

История

Стефани Нешева

Математика

Таня Дидова

Химия

Петранка Гавазка

5

Математика

Таня Дидова

ФВС

Борислав Каменов

История

Стефани Нешева

ИИ

Малина Трайкова

География

Стефани Нешева

6

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

Биология

Милена Катева

Математика

Таня Дидова

БЕЛ - ИУЧ

Елка Кръстева

7

Час на класа

Таня Дидова

СД

Борислав Каменов

АЕ

Петина Тонева

8 а, сутрин, каб 30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

Малина Трайкова

Математика

Таня Дидова

ИЕ

Ирена Кирякова

Въведение Пр ИУЧ

Десислава Лазарова

ИЕ

Ирена Кирякова

2

ИЕ

Ирена Кирякова

ФВС

Адриан Стоев

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

3

Философия

Валентин Христов

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

4

ИЕ

Ирена Кирякова

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

5

ФВС

Адриан Стоев

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

Математика

Таня Дидова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

6

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

СД

Адриан Стоев

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Таня Дидова

7

Час на класа

Валентин Христов

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

ИЕ

Ирена Кирякова

8 б, сутрин, каб 32

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ

Елена Пехливанска

БЕЛ

Деница Венкова

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

2

АЕ

Елена Пехливанска

ФВС

Борислав Каменов

ИИ

Малина Трайкова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

3

АЕ

Елена Пехливанска

Философия

Валентин Христов

Математика

Таня Дидова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

4

АЕ

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

Математика

Таня Дидова

5

ФВС

Борислав Каменов

БЕЛ

Деница Венкова

СД

Борислав Каменов

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

АЕ

Елена Пехливанска

6

Математика

Таня Дидова

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Елена Пехливанска

Въведение П ИУЧ

Десислава Лазарова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

9 а, сутрин, каб 40

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Милена Катева

Математика

Цветелин Бонев

ФВС

Адриан Стоев

География

Стефани Нешева

АЕ

Росица Николова

2

Философия

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

СД

Адриан Стоев

Математика

Цветелин Бонев

История

Детелин Аврамов

3

АЕ

Росица Николова

История

Детелин Аврамов

Биология

Милена Катева

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Милена Катева

4

АЕ

Росица Николова

АЕ

Росица Николова

История

Детелин Аврамов

Философия - ИУЧ

Валентин Христов

БЕЛ

Деница Венкова

5

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Химия

Петранка Гавазка

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

ИИ

Малина Трайкова

6

Физика

Борис Стефанов

ФВС

Адриан Стоев

ИЕ

Ирена Кирякова

БЕЛ

Деница Венкова

ИЕ

Ирена Кирякова

7

Час на класа

Десислава Калайджиева

География

Стефани Нешева

БЕЛ

Деница Венкова

Математика

Цветелин Бонев

9 б, сутрин, каб 31

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ

Ирена Кирякова

Химия

Петранка Гавазка

ФВС

Борислав Каменов

БЕЛ

Деница Венкова

БЕЛ

Деница Венкова

2

Биология

Милена Катева

Философия

Валентин Христов

СД

Борислав Каменов

Физика

Борис Стефанов

БЕЛ

Деница Венкова

3

Въведение М ИУЧ

Десислава Лазарова

Физика

Борис Стефанов

ИИ

Малина Трайкова

АЕ

Росица Николова

История

Детелин Аврамов

4

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

История

Детелин Аврамов

Биология

Милена Катева

АЕ

Росица Николова

Биология

Милена Катева

5

АЕ

Росица Николова

Математика

Борис Стефанов

АЕ

Росица Николова

Математика

Борис Стефанов

Физика

Борис Стефанов

6

ИЕ

Ирена Кирякова

ФВС

Борислав Каменов

Математика

Борис Стефанов

География

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

7

Час на класа

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

10 а, сутрин, каб 54

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

Петранка Гавазка

АЕ

Мария Иванова

Биология

Милена Катева

Физика

Борис Стефанов

Математика

Борис Стефанов

2

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

Биология

Милена Катева

ФВС

Боян Златев

ФВС

Боян Златев

3

Физика

Борис Стефанов

ИЕ

Деница Патишанова

География

Светослава Димитрова

Философия ИУЧ

Валентин Христов

СД

Боян Златев

4

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ

Деница Патишанова

География

Светослава Димитрова

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

5

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

АЕ

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Деница Венкова

Музика

Владимир Тодоров

6

БЕЛ

Деница Венкова

Философ

Валентин Христов

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

Математика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Десислава Лазарова

Философия

Валентин Христов

География

Светослава Димитрова

История

Детелин Аврамов

10 б, сутрин, каб 39

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ

Деница Патишанова

Философия

Валентин Христов

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

Философия

Валентин Христов

Лични ИУЧ

Десислава Лазарова

2

ИЕ

Деница Патишанова

Биология

Милена Катева

География

Светослава Димитрова

ФВС

Борислав Каменов

ФВС

Борислав Каменов

3

Биология

Милена Катева

БЕЛ

Деница Венкова

Физика

Борис Стефанов

АЕ

Мария Иванова

СД

Борислав Каменов

4

Математика

Борис Стефанов

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

Математика

Борис Стефанов

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

Музика

Владимир Тодоров

5

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

География

Светослава Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

6

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

АЕ

Мария Иванова

География

Светослава Димитрова

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Деница Венкова

7

Час на класа

Борислав Каменов

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Деница Венкова

11 а, сутрин, каб 51

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Владислав Миланов

БЕЛ

Владислав Миланов

История идеи ИУЧ

Валентин Христов

ЕзикътАЕ ИУЧ

Росица Николова

ИЕ Превод

Деница Патишанова

2

БЕЛ

Владислав Миланов

Писмено ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

АЕ

Росица Николова

Културология

Валентин Христов

Математика

Борис Стефанов

3

Устно ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

Култура и ме ИУЧ

Росица Николова

АЕ

Росица Николова

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Устно АЕ ИУЧ

Росица Николова

4

ГО

Валентин Христов

История идеи ИУЧ

Валентин Христов

Култура мис ИУЧ

Валентин Христов

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Писмено ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

5

ИЕ Превод

Деница Патишанова

Устно ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

Културология

Валентин Христов

Писмено АЕ ИУЧ

Росица Николова

АЕУпот

Росица Николова

6

ИЕ

Деница Патишанова

Математика

Борис Стефанов

Социална пс ИУЧ

Валентин Христов

ФВС

Боян

ФВС

Боян Златев

7

ИЕ

Деница Патишанова

АЕУпот

Росица Николова

СД

Боян Златев

Час на класа

Боян Златев

11 б, сутрин, каб 28

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Бизнес комун

Десислава Лазарова

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

Предпр кар ИУЧ

Десислава Лазарова

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Устно АЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

2

Обраб анал ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ

Владислав Миланов

ИЕ

Деница Патишанова

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

3

БЕЛ

Владислав Миланов

АЕУпот

Николета Грънчарова

ИЕ

Деница Патишанова

Математика

Таня Дидова

Бизнес комун

Десислава Лазарова

4

БЕЛ

Владислав Миланов

Бизнес комун

Десислава Лазарова

Обраб анал ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

Мултимедия ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

АЕУпот

Николета Грънчарова

5

АЕ

Николета Грънчарова

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

Графичен дизайн

Емил Абрамович

Диана Костова

ГО

Валентин Христов

Математика

Таня Дидова

6

АЕ

Николета Грънчарова

Култура и ме ИУЧ

Николета Грънчарова

Писмено АЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

ФВС

Адриан Стоев

ФВС

Адриан Стоев

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Мултимедия ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

СД

Адриан Стоев

ЕзикътАЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

12 а, сутрин, каб 29

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Псих личн ИУЧ

Валентин Христов

ИЕ Фразеолог

Деница Патишанова

Писмено ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

АЕ

Мария Иванова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

2

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

ЕзикътАЕ ИУЧ

Мария Иванова

Писмено АЕ ИУЧ

Мария Иванова

АЕ

Мария Иванова

ИЕ

Деница Патишанова

3

БЕЛ

Ралица Атанасова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

ГО

Валентин Христов

ФВС

Адриан Стоев

ИЕ

Деница Патишанова

4

БЕЛ

Ралица Атанасова

Култура и ме ИУЧ

Мария Иванова

Математика

Таня Дидова

ФВС

Адриан Стоев

СД

Адриан Стоев

5

Устно АЕ ИУЧ

Мария Иванова

Фил пол ИУЧ

Валентин Христов

Устно ИЕ ИУЧ

Деница Патишанова

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

Ез практ ИУЧ

Деница Патишанова

6

Реторика

Валентин Христов

Математика

Таня Дидова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Реторика

Валентин Христов

ИЕ Фразеолог

Деница Патишанова

7

Час на класа

Мария Иванова

Фил цен ИУЧ

Валентин Христов

Фил цен ИУЧ

Валентин Христов

Език култ ИУЧ

Деница Патишанова

12 б, сутрин, каб 27

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

Уеб дизайн ИУЧ

Диана Костова

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

Немски език

Десислава Петкова

Математика

Таня Дидова

2

Финанси

Десислава Лазарова

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

ГО

Валентин Христов

Немски език

Десислава Петкова

Устно АЕ ИУЧ

Мария Иванова

3

Писмено АЕ ИУЧ

Мария Иванова

Упр предпр ИУЧ

Десислава Лазарова

АЕ

Мария Иванова

ФВС

Боян Златев

ЕзикътАЕ ИУЧ

Мария Иванова

4

Упр предпр ИУЧ

Лазарова

Реш проб ИУЧ

Диана Костова

АЕ

Мария Иванова

ФВС

Боян Златев

СД

Боян Златев

5

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

Уеб дизайн ИУЧ

Диана Костова

Култура и ме ИУЧ

Мария Иванова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

БЕЛ

Ралица Атанасова

6

Финанси

Десислава Лазарова

Финанси

Десислава Лазарова

Реш проб ИУЧ

Диана Костова

Предпечатна подг

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Диана Костова

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Таня Дидова