Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - І срок 2022/2023 учебна година

1 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

206

Изобразително изкуство

- ООП

Боряна Стоилова

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

206

Музика - ООП Боряна Стоилова

2

8:50 - 9:25

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боряна Стоилова

206

Математика - ООП Боряна Стоилова

3

9:40 - 10:15

206

Математика - ООП Боряна Стоилова

206

Математика - ООП Боряна Стоилова

206

Родинознание - ООП Боряна Стоилова

206

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

206

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

4

10:40 - 11:15

206

Изобразително изкуство

- ООП

Боряна Стоилова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боряна Стоилова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боряна Стоилова

206

Математика - ООП Боряна Стоилова

206

Български език и литература - ООП

Боряна Стоилова

5

11:30 - 12:05

206

Час на класа - ...

Боряна Стоилова

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

206

Музика - ООП Боряна Стоилова

206

Технологии и предприемачество - ООП

Боряна Стоилова

  1. .

1 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

205

Музика - ООП Юлияна Каменова

205

Изобразително изкуство

- ООП

Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

205

Музика - ООП Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

2

8:50 - 9:25

205

Математика - ООП Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

205

Технологии и предприемачество - ООП

Юлияна Каменова

205

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Юлияна Каменова

205

Математика - РП/УП-А Юлияна Каменова

3

9:40 - 10:15

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Юлияна Каменова

205

Математика - ООП Юлияна Каменова

205

Родинознание - ООП Юлияна Каменова

205

Математика - ООП Юлияна Каменова

205

Изобразително изкуство

- ООП

Юлияна Каменова

4

10:40 - 11:15

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

205

Математика - ООП Юлияна Каменова

205

Математика - РП/УП-А Юлияна Каменова

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

5

11:30 - 12:05

205

Час на класа - ... Юлияна Каменова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

205

Български език и литература - ООП

Юлияна Каменова

1 в клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Физическо възпитание и спорт - ООП

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

2

8:50 - 9:25

102

Технологии и предприемачество - ООП

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Математика - ООП

Петя Крачунова

102

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

3

9:40 - 10:15

102

Математика - ООП

Петя Крачунова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Петя Крачунова

102

Български език и литература - ООП

Петя Крачунова

102

Изобразително изкуство

- ООП

Петя Крачунова

102

Математика - РП/УП-А

Петя Крачунова

4

10:40 - 11:15

102

Музика - ООП

Петя Крачунова

102

Математика - ООП

Петя Крачунова

102

Математика - ООП

Петя Крачунова

102

Математика - РП/УП-А

Петя Крачунова

102

Физическо възпитание и спорт - ООП

Петя Крачунова

5

11:30 - 12:05

102

Час на класа - ...

Петя Крачунова

102

Музика - ООП

Петя Крачунова

102

Изобразително изкуство

- ООП

Петя Крачунова

102

Родинознание - ООП

Петя Крачунова

2 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Дорина Христова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Дорина Христова

201

Изобразително изкуство

- ООП

Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

2

8:50 - 9:25

201

Чужд език - Английски език - ООП

Дорина Христова

201

Родинознание - ООП Дорина Христова

201

Математика - ООП Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

201

Математика - РП/УП-А Дорина Христова

3

9:40 - 10:15

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

201

Математика - ООП Дорина Христова

201

Технологии и предприемачество - ООП

Дорина Христова

4

10:40 - 11:15

201

Математика - ООП Дорина Христова

201

Чужд език - Английски език - ООП

Дорина Христова

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

201

Математика - РП/УП-А Дорина Христова

201

Български език и литература - ООП

Дорина Христова

5

11:30 - 12:05

201

Час на класа - ...

Дорина Христова

201

Музика - ООП Дорина Христова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Дорина Христова

201

Изобразително изкуство

- ООП

Дорина Христова

201

Музика - ООП Дорина Христова

2 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

103

Изобразително изкуство

- ООП

Гергана Будинова

103

Родинознание - ООП Гергана Будинова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

2

8:50 - 9:25

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Гергана Будинова

103

Технологии и предприемачество - ООП

Гергана Будинова

103

Математика - ООП Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

3

9:40 - 10:15

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

103

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

103

Математика - ООП Гергана Будинова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Гергана Будинова

4

10:40 - 11:15

103

Математика - ООП Гергана Будинова

103

Музика - ООП Гергана Будинова

103

Български език и литература - ООП

Гергана Будинова

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

103

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

5

11:30 - 12:05

103

Час на класа - ...

Гергана Будинова

103

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

103

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

103

Изобразително изкуство

- ООП

Гергана Будинова

103

Музика - ООП Гергана Будинова

2 в клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:35

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Родинознание - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

2

8:50 - 9:25

101

Математика - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

101

Технологии и предприемачество ООП

Татяна Демирева-Кръстева

3

9:40 - 10:15

101

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

101

Български език и литература - ООП Татяна Демирева-Кръсте

ва

101

Изобразително изкуство

- ООП

Татяна Демирева-Кръстева

101

Математика - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Математика - РП/УП-А Татяна Демирева-Кръстева

4

10:40 - 11:15

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Татяна Демирева-Кръстева

101

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

101

Математика - ООП Татяна Демирева-Кръстева

101

Музика - ООП Татяна Демирева-Кръстева

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Татяна Демирева-Кръстева

5

11:30 - 12:05

101

Час на класа - ...

Татяна Демирева-Кръстева

101

Изобразително изкуство

- ООП

Татяна Демирева-Кръстева

101

Музика - ООП Татяна Демирева-Кръстева

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Татяна Демирева-Кръстева

101

Английски език - РП УП-А

Петина Тонева

3 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

202

Чужд език - Английски език - ООП

Полина Манолова

202

Човекът и природата - ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

2

8:50 - 9:30

202

Математика - ООП

Полина Манолова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

202

Човекът и обществото - ООП

Полина Манолова

3

9:40 - 10:20

202

Чужд език - Английски език - ООП

Полина Манолова

202

Математика - ООП

Полина Манолова

202

Чужд език - Английски език - ООП

Полина Манолова

202

Технологии и предприемачество - ООП

Полина Манолова

202

Математика - РП/УП-А

Полина Манолова

4

10:40 - 11:20

202

Изобразително изкуство - ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

202

Английски език - РП/УП-А

Полина Манолова

202

Математика - ООП

Полина Манолова

202

Английски език - РП/УП-А

Полина Манолова

5

11:30 - 12:10

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Полина Манолова

202

Български език и литература

- ООП

Полина Манолова

Комп 217

Компютърно моделиране - ООП

Гергана Будинова

202

Музика - ООП

Полина Манолова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боян Златев

6

12:20 - 13:00

202

Час на класа - ...

Полина Манолова

202

Човекът и обществото - ООП

Полина Манолова

202

Изобразително изкуство - ООП

Полина Манолова

202

Музика - ООП

Полина Манолова

3 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

2

8:50 - 9:30

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Габриела Димитрова

203

Математика - ООП Габриела Димитрова

203

Математика - РП/УП-А Габриела Димитрова

3

9:40 - 10:20

203

Математика - ООП Габриела Димитрова

203

Математика - ООП Габриела Димитрова

203

Човекът и природата - ООП

Габриела Димитрова

203

Математика - РП/УП-А Габриела Димитрова

203

Музика - ООП Габриела Димитрова

4

10:40 - 11:20

203

Технологии и предприемачество - ООП

Габриела Димитрова

203

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

203

Изобразително изкуство - ООП

Габриела Димитрова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Габриела Димитрова

203

Човекът и обществото - ООП

Габриела Димитрова

5

11:30 - 12:10

203

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

203

Музика - ООП Габриела Димитрова

203

Човекът и обществото - ООП

Габриела Димитрова

203

Български език и литература

- ООП

Габриела Димитрова

203

Изобразително изкуство - ООП

Габриела Димитрова

6

12:20 - 13:00

203

Час на класа - ...

Габриела Димитрова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Габриела Димитрова

203

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

Комп 217

Компютърно моделиране - ООП

Гергана Будинова

3 в клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Математика - ООП

Дора Бешева

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

2

8:50 - 9:30

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Математика - ООП

Дора Бешева

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Човекът и обществото - ООП

Дора Бешева

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Дора Бешева

3

9:40 - 10:20

204

Математика - ООП

Дора Бешева

204

Технологии и предприемачество - ООП

Дора Бешева

204

Български език и литература

- ООП

Дора Бешева

204

Математика - ООП

Дора Бешева

204

Математика - РП/УП-А

Дора Бешева

4

10:40 - 11:20

204

Човекът и обществото - ООП

Дора Бешева

Комп 217

Компютърно моделиране - ООП

Татяна Демирева-Кръстева

204

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

204

Математика - РП/УП-А

Дора Бешева

204

Изобразително изкуство - ООП

Дора Бешева

5

11:30 - 12:10

204

Изобразително изкуство - ООП

Дора Бешева

204

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

204

Музика - ООП

Дора Бешева

204

Музика - ООП

Дора Бешева

204

Човекът и природата - ООП

Дора Бешева

6

12:20 - 13:00

204

Час на класа - ...

Дора Бешева

204

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Дора Бешева

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Дора Бешева

4 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

104

Човекът и природата - ООП

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

104

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Цвета Иванова

104

Английски език - РП/УП-А

Петина Тонева

2

8:50 - 9:30

104

Математика - ООП

Цвета Иванова

104

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

104

Математика - ООП

Цвета Иванова

104

Математика - ООП

Цвета Иванова

104

Математика - РП/УП-А

Цвета Иванова

3

9:40 - 10:20

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

104

Математика - ООП

Цвета Иванова

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

4

10:40 - 11:20

104

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

104

Музика - ООП

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

104

Математика - РП/УП-А

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

5

11:30 - 12:10

104

Музика - ООП

Цвета Иванова

104

Човекът и природата - ООП

Цвета Иванова

104

Български език и литература

- ООП

Цвета Иванова

Комп 217

Компютърно моделиране - ООП

Боряна Стоилова

104

Технологии и предприемачество - ООП

Цвета Иванова

6

12:20 - 13:00

104

Час на класа - ...

Цвета Иванова

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Цвета Иванова

104

Изобразително изкуство - ООП

Цвета Иванова

104

Човекът и обществото - ООП

Цвета Иванова

4 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

105

Човекът и природата - ООП

Васил Младенов

Комп 217

Компютърно моделиране - ООП

Васил Младенов

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Васил Младенов

2

8:50 - 9:30

105

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

105

Математика - ООП

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

105

Математика - РП/УП-А

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

3

9:40 - 10:20

105

Човекът и природата - ООП

Васил Младенов

105

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

105

Математика - ООП

Васил Младенов

МФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

4

10:40 - 11:20

105

Математика - ООП

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

105

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

105

Математика - ООП

Васил Младенов

105

Човекът и обществото - ООП

Васил Младенов

5

11:30 - 12:10

105

Музика - ООП

Васил Младенов

105

Музика - ООП

Васил Младенов

105

Технологии и предприемачество - ООП

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

105

Математика - РП/УП-А

Васил Младенов

6

12:20 - 13:00

105

Час на класа - ...

Васил Младенов

105

Изобразително изкуство - ООП

Васил Младенов

МФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Васил Младенов

105

Български език и литература

- ООП

Васил Младенов

5 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

402

Математика - ООП

Цветелин Бонев

402

Математика - ООП

Цветелин Бонев

402

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

2

8:50 - 9:30

Комп 217

Информационни технологии - РП/УП

Стефани Сапунджиева

Комп 215

Информационни технологии - РП/УП

Ивета Боянова

БИО 315

Човекът и природата - ООП

Мила Кендерова

402

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

БИО 315

Човекът и природата - ООП

Мила Кендерова

402

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

3

9:40 - 10:20

402

Математика - ООП

Цветелин Бонев

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

ИЗИ 314

Технологии и предприемачество - ООП

Малина Трайкова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

402

Английски език - РП/УП-А

Димитрина Икономова

4

10:40 - 11:20

402

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

402

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

402

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

БИО 315

Човекът и природата - ООП

Мила Кендерова

402

Математика - ООП

Цветелин Бонев

5

11:30 - 12:10

402

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

402

Математика - ООП

Цветелин Бонев

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

402

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

402

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

6

12:20 - 13:00

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

402

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Стефани Сапунджиева

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Стефани Сапунджиева

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика)

- ...

Валентин Борисов / Илиян Павлов

7

13:10 - 13:50

402

Час на класа - ...

Малина Трайкова

402

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

5 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

403

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

403

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

403

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

403

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

2

8:50 - 9:30

403

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

403

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

3

9:40 - 10:20

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Стефани Сапунджиева

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Стефани Сапунджиева

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

4

10:40 - 11:20

403

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

403

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

403

Математика - РП/УП-А

Ивайло Ангелов

403

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

403

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

5

11:30 - 12:10

403

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

403

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

403

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

403

Технологии и предприемачество - ООП

Малина Трайкова

403

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

6

12:20 - 13:00

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Валентин Борисов / Илиян Павлов

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

403

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

403

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика)

- ...

Валентин Борисов / Илиян Павлов

7

13:10 - 13:50

403

Час на класа - ...

Петина Тонева

403

Чужд език - Английски език - ООП

Петина Тонева

403

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

403

Английски език - РП/УП-А

Петина Тонева

6 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

Комп 307

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

Математика - ООП

Цветелин Бонев

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

Комп 307

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

2

8:50 - 9:30

Математика - ООП

Цветелин Бонев

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

Математика - ООП

Цветелин Бонев

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

3

9:40 - 10:20

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

Математика - ООП

Цветелин Бонев

4

10:40 - 11:20

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

Математика - РП/УП-А

Цветелин Бонев

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

5

11:30 - 12:10

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

Математика - ООП

Цветелин Бонев

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

6

12:20 - 13:00

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

Технологии и предприемчество - ООП

Катерина Ереданска

Английски език - РП/УП-А

Димитрина Икономова

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

7

13:10 - 13:50

Час на класа - ...

Димитрина Икономова

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

6 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

406

Математика - ООП

Цветелин Бонев

406

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

406

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

2

8:50 - 9:30

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

406

Математика - ООП

Цветелин Бонев

406

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

406

Технологии и предприемачество - ООП

Катерина Ереданска

406

Математика - ООП

Цветелин Бонев

3

9:40 - 10:20

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

406

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

406

Математика - ООП

Цветелин Бонев

406

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

4

10:40 - 11:20

406

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

5

11:30 - 12:10

406

Математика - РП/УП-А

Цветелин Бонев

ХИМ 414

Човекът и природата - ООП

Петранка Гавазка

406

Математика - ООП

Цветелин Бонев

406

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

6

12:20 - 13:00

Комп 307

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

406

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

МУЗ 214

Музика - ООП

Теодор Димитров

406

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

Комп 307

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 215

Компютърно моделиране и информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

7

13:10 - 13:50

406

Час на класа - ...

Петранка Гавазка

406

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

406

Английски език - РП/УП-А

Димитрина Икономова

406

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

7 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

405

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

405

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

405

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

2

8:50 - 9:30

405

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

405

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

405

Математика - ООП

Ивета Боянова

405

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

405

Математика - ООП

Ивета Боянова

3

9:40 - 10:20

405

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика)

- ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

405

Технологии и предприемачество - ООП

Катерина Ереданска

405

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

4

10:40 - 11:20

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

405

Математика - ООП

Ивета Боянова

405

Български език и литература - ООП

Магдалена Ерменкова

405

Математика - ООП

Ивета Боянова

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

5

11:30 - 12:10

405

Математика - РП/УП-А

Ивета Боянова

405

Математика - РП/УП-А

Ивета Боянова

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 215

Информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

405

Български език и литература - РП УП-А

Магдалена Ерменкова

6

12:20 - 13:00

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

405

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

7

13:10 - 13:50

405

Час на класа - ...

Катерина Ереданска

МУЗ 214

Музика - ООП

Владимир Тодоров

405

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

7 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

404

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

МУЗ 214

Музика - ООП

Владимир Тодоров

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

404

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

2

8:50 - 9:30

404

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

404

Математика - ООП

Ивета Боянова

404

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

404

Математика - ООП

Ивета Боянова

404

Технологии и предприемачество - ООП

Катерина Ереданска

3

9:40 - 10:20

404

Математика - ООП

Ивета Боянова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика)

- ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

404

Математика - ООП

Ивета Боянова

404

Математика - РП/УП-А

Ивета Боянова

404

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

4

10:40 - 11:20

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

404

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

404

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

404

Математика - РП/УП-А

Ивета Боянова

5

11:30 - 12:10

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

404

Български език и литература - РП/ УП-А

Ралица Атанасова

404

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

6

12:20 - 13:00

404

История и цивилизации - ООП

Емили Илиева

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Информационни технологии - ООП

Ивета Боянова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

404

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

404

Чужд език - Английски език - ООП

Димитрина Икономова

7

13:10 - 13:50

404

Час на класа - ...

Ралица Атанасова

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

8 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

301

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

301

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

301

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

2

8:50 - 9:30

301

Въведение в предприемачеството Десислава Лазарова-Тодорова

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

3

9:40 - 10:20

301

Философия - ООП

Валентин Христов

301

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

4

10:40 - 11:20

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

301

Мотивация и личностно развитие

Мая Ангелова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Валентин Борисов

5

11:30 - 12:10

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боян Златев / Валентин Борисов

301

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

6

12:20 - 13:00

301

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

301

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

7

13:10 - 13:50

301

Час на класа - ...

Диана Костова

301

Музика - ООП

Владимир Тодоров

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Информационни технологии - ООП

Емил Абрамович

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Валентин Борисов

8 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

407

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

407

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

2

8:50 - 9:30

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

3

9:40 - 10:20

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Музика - ООП

Владимир Тодоров

407

Математика - ООП

Ивайло Ангелов

4

10:40 - 11:20

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Информационни технологии - ООП

Емил Абрамович

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Валентин Борисов

5

11:30 - 12:10

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Мотивация и личностно развитие

Мая Ангелова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боян Златев / Валентин Борисов

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

6

12:20 - 13:00

407

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

407

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

407

Философия - ООП

Валентин Христов

7

13:10 - 13:50

407

Час на класа - ...

Елена Пехливанска

407

Въведение в предприемачеството Десислава Лазарова-Тодорова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Валентин Борисов

9 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

304

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Информационни технологии - ООП

Емил Абрамович

304

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

2

8:50 - 9:30

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

304

Чужд език - Английски език - ООП Десислава Лазарова-Тодорова

МУЗ 214

Музика - ООП

Владимир Тодоров

304

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

3

9:40 - 10:20

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

304

Въведение в маркетинга - РП/УП Десислава Лазарова-Тодорова

304

Математика - ООП

Цветелин Бонев

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

4

10:40 - 11:20

304

Чужд език - Английски език - ООП Десислава Лазарова-Тодорова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

304

Математика - ООП

Цветелин Бонев

304

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

5

11:30 - 12:10

304

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

304

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

304

Философия - ООП

Валентин Христов

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

6

12:20 - 13:00

304

Математика - ООП

Цветелин Бонев

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

304

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

304

Въведение в маркетинга - РП/УП Десислава Лазарова-Тодорова

304

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

7

13:10 - 13:50

304

Час на класа - ...

Валентин Христов

304

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

304

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

304

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

9 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

306

Въведение в маркетинга - РП/УП Десислава Лазарова-Тодорова

306

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

306

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

2

8:50 - 9:30

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

306

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

306

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

3

9:40 - 10:20

306

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

306

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

306

Въведение в маркетинга - РП/УП Десислава Лазарова-Тодорова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

4

10:40 - 11:20

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

МУЗ 214

Музика - ООП

Владимир Тодоров

306

География и икономика - ООП

Катерина Ереданска

306

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

5

11:30 - 12:10

306

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

306

Философия - ООП

Валентин Христов

306

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

Комп 307

Информационни технологии - ООП

Диана Костова

Комп 217

Информационни технологии - ООП

Стефани Сапунджиева

6

12:20 - 13:00

306

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

306

Чужд език - Английски език - ООП

Елена Пехливанска

306

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

306

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

306

Български език и литература - ООП

Мартина Георгиева

7

13:10 - 13:50

306

Час на класа - ...

Стефани Сапунджиева

306

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

10 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

317

Математика - ООП

Борис Стефанов

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

317

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

317

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

317

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

2

8:50 - 9:30

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Илиян Павлов

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Илиян Павлов

3

9:40 - 10:20

317

Час на класа - ... Десислава Калайджиева

317

Български език и литература - РП/ УП-А

Ралица Атанасова

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

317

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боян Златев / Илиян Павлов

4

10:40 - 11:20

317

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

317

Философия - ООП

Валентин Христов

317

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

317

Философия - ООП

Валентин Христов

317

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

5

11:30 - 12:10

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

317

Математика - ООП

Борис Стефанов

317

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

317

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

6

12:20 - 13:00

317

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

317

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

317

Български език и литература - РП/ УП-А

Ралица Атанасова

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

7

13:10 - 13:50

317

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

317

Философия - РП/УП-А

Валентин Христов

317

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

317

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

10 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

305

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

305

Философия - ООП

Валентин Христов

305

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

2

8:50 - 9:30

БИО 315

Биология и здравно образование - ООП

Мила Кендерова

305

Математика - ООП

Борис Стефанов

305

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Илиян Павлов

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Боян Златев / Илиян Павлов

3

9:40 - 10:20

305

Чужд език - Английски език - ООП

Росица Николова-Паликарска

305

Чужд език - Испански език - ООП

Деница Александрова

305

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

305

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Боян Златев / Илиян Павлов

4

10:40 - 11:20

305

Български език и литература - ООП

Ралица Атанасова

305

Български език и литература - РП/ УП-А

Ралица Атанасова

305

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

305

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

5

11:30 - 12:10

305

Философия - ООП

Валентин Христов

ИЗИ 314

Изобразително изкуство - ООП

Малина Трайкова

305

Лични финанси - П/ДрУЧ Десислава Лазарова-Тодорова

305

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

6

12:20 - 13:00

ФИЗ 415

Физика и астрономия - ООП

Борис Стефанов

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

305

География и икономика - ООП

Светослава Димитрова

305

Математика - ООП

Борис Стефанов

305

Български език и литература - РП/ УП-А

Ралица Атанасова

7

13:10 - 13:50

305

Час на класа - ...

Борис Стефанов

305

История и цивилизации - ООП

Детелин Аврамов

305

Английски език - РП/УП-А Росица Николова-Паликарска

ХИМ 414

Химия и опазване на околната среда - ООП

Петранка Гавазка

11 а клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:00 - 8:40

417

Употреба на съвременния английски език - ПП/изб.модул

Мария Иванова

417

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

417

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

417

Културология

Валентин Христов

БИО 315

Природноресурсен потенциал.

Устойчиво развитие

Мила Кендерова

417

Устно общуване - ИЕ - ПП/ зад.модул

Петя Михайлова

2

8:50 - 9:30

417

Устно общуване - АЕ - ПП/ зад.модул

Мария Иванова

417

Култура и междукултурно общуване - АЕ - ПП/зад.модул

Мария Иванова

417

Употреба на съвременния английски език - ПП/изб.модул

Мария Иванова

417

Писмено общуване - ИЕ - ПП/ зад.модул

Петя Михайлова

3

9:40 - 10:20

417

Час на класа - ...

Десислава Лазарова-Тодорова

417

История на идеите

Валентин Христов

БИО 315

География на туризма

Мила Кендерова

417

Езикът чрез литературата - АЕ - ПП/зад.модул

Мария Иванова

417

Култура на мисленето

Валентин Христов

БИО 315

Европа. Азия и България

Мила Кендерова

417

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

4

10:40 - 11:20

417

Културология

Валентин Христов

БИО 315

Геополитическа и обществена култура

Мила Кендерова

417

Устно общуване - ИЕ - ПП/ зад.модул

Петя Михайлова

417

Социална психология

Валентин Христов

БИО 315

Съвременно икономическо развитие

Мила Кендерова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

5

11:30 - 12:10

417

Писмено общуване - АЕ - ПП/ зад.модул

Мария Иванова

417

Български език и литература - РП/ УП-А

Деница Венкова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

417

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

417

Превод и лексика - ИЕ - ПП/ изб.модул

Петя Михайлова

6

12:20 - 13:00

417

История на идеите

Валентин Христов

БИО 315

География на туризма

Мила Кендерова

417

Чужд език - Английски език - ООП

Мария Иванова

417

Писмено общуване - ИЕ - ПП/ зад.модул

Петя Михайлова

417

Български език и литература - РП/ УП-А

Деница Венкова

417

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

7

13:10 - 13:50

417

Превод и лексика - ИЕ - ПП изб.модул

Петя Михайлова

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

417

Гражданско образование - ООП

Валентин Христов

11 б клас

Понeделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

303

Български език и литература - РП/ УП-А

Деница Венкова

303

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

303

Бизнес комуникации - ПП/ изб.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

417

Културологи я

Валентин Христов

БИО 315

303

Езикът чрез литературат а - АЕ - ПП/

зад.модул

Мария Иванова

303

Чужд език - Английски език - ООП

Мария Иванова

1

Природнорес урсен потенциал.

Устойчиво

развитие

8:00 - 8:40

Мила Кендерова

2

303

Бизнес комуникации - ПП/ изб.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

303

Български език и литература - РП/ УП-А

Деница Венкова

Комп 307

Обработка и анализ на данни - ПП зад.модул

Диана Костова

Комп 217

Обработка и анализ на данни - ПП/ зад.модул

Емил Абрамович

Комп 307

Обработка и анализ на данни - ПП/ зад.модул

Диана Костова

Комп 217

Обработка и анализ на данни - ПП/ зад.модул

Емил Абрамович

8:50 - 9:30

Комп 307

Мултимедия - ПП зад.модул

Диана Костова

Комп 217

Мултимедия - ПП/ зад.модул

Емил Абрамович

417

История на идеите

Валентин Христов

БИО 315

География на туризма

Мила Кендерова

303

Комп 307

Мултимедия - ПП зад.модул

Диана Костова

Комп 217

Мултимедия - ПП/ зад.модул

Емил Абрамович

417

Култура на мисленето

Валентин Христов

БИО 315

Европа. Азия и България

Мила Кендерова

303

Устно общуване - АЕ - ПП/

зад.модул

Мария Иванова

303

Стартиране на собствен бизнес - ПП/зад.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

3

Употреба на съвременния английски език - ПП/ изб.модул

9:40 - 10:20

Мария Иванова

417

Културологи я

Валентин Христов

БИО 315

Геополитиче ска и обществена култура

Мила Кендерова

303

303

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

417

Социална психология

Валентин Христов

БИО 315

Съвременно икономическ о развитие

Мила Кендерова

303

Писмено общуване - АЕ - ПП/

зад.модул

Мария Иванова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

303

Пазарна икономика - ПП/ зад.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

4

Култура и междукултур но общуване

- АЕ - ПП/

зад.модул

10:40 - 11:20

Мария Иванова

5

303

Математика - ООП Стефани Сапунджиева

303

Бизнес комуникации - ПП/ изб.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

ГФС

Физическо възпитание и спорт - ООП

Илиян Павлов / Валентин Борисов

303

Чужд език - Испански език - ООП

Петя Михайлова

303

Български език и литература - ООП

Деница Венкова

11:30 - 12:10

417

История на идеите

Валентин Христов

БИО 315

География на туризма

Мила Кендерова

303

303

Гражданско образование - ООП

Валентин Христов

303

Пазарна икономика - ПП/ зад.модул

Десислава Лазарова-Тодорова

6

Употреба на съвременния английски език - ПП/ изб.модул

12:20 - 13:00

Мария Иванова

7

13:10 - 13:50

303

Час на класа - ...

Мила Кендерова

Комп 307

Графичен дизайн - ПП/изб.модул

Диана Костова

Комп 217

Графичен дизайн - ПП/изб.модул

Емил Абрамович

ГФС

Спортни дейности (лека атлетика) - ...

Илиян Павлов / Валентин Борисов

303

Предприемачество и кариерно