Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - ІІ срок 2021/2022 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Дорина Христова

ИИ

Дорина Христова

Музика

Дорина Христова

ТП

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

2

БЕЛ

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

ФВС

Дорина Христова

3

Математика ИУЧ

Дорина Христова

СД

Илиян Павлов

ИИ

Дорина Христова

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

Математика ИУЧ

Дорина Христова

4

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Родинознание

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Музика

Дорина Христова

5

Час на класа

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

Математика

Дорина Христова

БЕЛ

Дорина Христова

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Гергана Будинова

ФВС

Гергана Будинова

Родинознание

Гергана Будинова

ФВС

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

2

БЕЛ

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

ИИ

Гергана Будинова

3

Математика

Гергана Будинова

Музика

Гергана Будинова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

4

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Гергана Будинова

Математика

Гергана Будинова

ТП

Гергана Будинова

5

Час на класа

Гергана Будинова

ИИ

Гергана Будинова

БЕЛ

Гергана Будинова

СД

Боян Златев

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Татяна Демирева

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

ТП

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

2

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Татяна Демирева

Родинознание

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

СД

Илиян Павлов

3

ФВС

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

ИИ

Татяна Демирева

4

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

ИИ

Татяна Демирева

Математика ИУЧ

Татяна Демирева

2 а, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

ФВС

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

АЕ

Полина Кънева

2

БЕЛ

Полина Кънева

СД

Илиян Павлов

АЕ - ИУЧ

Полина Кънева

АЕ

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

3

ИИ

Полина Кънева

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

4

АЕ - ИУЧ

Полина Кънева

Околен свят

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

ФВС

Полина Кънева

5

Час на класа

Полина Кънева

ТП

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

ИИ

Полина Кънева

БЕЛ

Полина Кънева

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Габриела Димитрова

Музика

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

БЕЛ

Габриела Димитрова

2

ФВС

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

Музика

Габриела Димитрова

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

3

Математика

Габриела Димитрова

Околен свят

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

АЕ

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

4

АЕ

Николета Грънчарова

БЕЛ

Габриела Димитрова

ИИ

Габриела Димитрова

БЕЛ

Габриела Димитрова

ФВС

Габриела Димитрова

5

Час на класа

Габриела Димитрова

ТП

Габриела Димитрова

СД

Илиян Павлов

БЕЛ

Габриела Димитрова

ИИ

Габриела Димитрова

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

АЕ

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Дора Бешева

2

Математика

Дора Бешева

ИИ

Дора Бешева

АЕ

Николета Грънчарова

Математика

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

3

БЕЛ

Дора Бешева

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

ТП

Дора Бешева

СД

Илиян Павлов

Музика

Дора Бешева

4

ФВС

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

5

Час на класа

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧО

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

АЕ

Николета Грънчарова

ЧО

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

2

БЕЛ

Глория Кючукова

АЕ

Николета Грънчарова

ЧП

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

3

АЕ

Николета Грънчарова

Математика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

4

Музика

Глория Кючукова

ИИ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

СД

Илиян Павлов

КМ

Васил Младенов

5

Математика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

ТП

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

ИИ

Глория Кючукова

 3 б, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧО

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

КМ

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

2

ТП

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

ЧП

Васил Младенов

СД

Илиян Павлов

БЕЛ

Васил Младенов

3

Математика

Васил Младенов

ИИ

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

4

БЕЛ

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

АЕ

Николета Грънчарова

АЕ

Николета Грънчарова

5

АЕ

Николета Грънчарова

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

6

Час на класа

Васил Младенов

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

ИИ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Боряна Стоилова

ЧП

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

АЕ

Петина Тонева

2

БЕЛ

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

ЧП

Боряна Стоилова

ЧО

Боряна Стоилова

3

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

4

ТП

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

ИТ-ИУЧ

Ивета Боянова

ИИ

Боряна Стоилова

АЕ

Петина Тонева

5

ФВС

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

КМ

Боряна Стоилова

АЕ

Петина Тонева

БЕЛ

Боряна Стоилова

6

Час на класа

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

СД

Илиян Павлов

Музика

Боряна Стоилова

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ТП

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

ЧП

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

2

БЕЛ

Юлияна Каменова

ИИ

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

3

БЕЛ

Юлияна Каменова

АЕ

Петина Тонева

Математика

Юлияна Каменова

АЕ - ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Юлияна Каменова

4

Математика

Юлияна Каменова

КМ

Гергана Будинова

БЕЛ

Юлияна Каменова

АЕ

Петина Тонева

ЧО

Юлияна Каменова

5

АЕ

Петина Тонева

ФВС

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

6

Час на класа

Юлияна Каменова

ЧП

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

СД

Илиян Павлов

4 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

2

БЕЛ

Петя Крачунова

ИТ- ИУЧ

Ивета Боянова

АЕ

Петина Тонева

АЕ

Петина Тонева

КМ

Петя Крачунова

3

Математика

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

ТП

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

4

АЕ

Петина Тонева

БЕЛ

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

ЧП

Петя Крачунова

ИИ

Петя Крачунова

5

ФВС

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

СД

Илиян Павлов

6

Час на класа

Петя Крачунова

ЧП

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

  5 а, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Илиян Павлов

ФВС

Илиян Павлов

АЕ

Димитрина Икономова

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

География

Стефи Нешева

2

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

АЕ

Димитрина Икономова

ЧП

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

3

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

АЕ

Димитрина Икономова

СД

Илиян Павлов

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

4

География

Стефи Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

Музика

Теодор Димитров

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

5

Математика

Цветелин Бонев

ИИ

Малина Трайкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ИИ

Малина Трайкова

Математика

Цветелин Бонев

6

ЧП

Петранка Гавазка

Музика

Теодор Димитров

Математика

Цветелин Бонев

Математика

Цветелин Бонев

КМИТ

Диана Костова

7

Час на класа

Малина Трайкова

ФВС

Илиян Павлов

ТП

Малина Трайкова

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

КМИТ

Диана Костова

2

ИИ

Малина Трайкова

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Цветелин Бонев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ИИ

Малина Трайкова

3

ЧП

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

СД

Адриан Стоев

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

География

Стефи Нешева

4

ТП

Любослава Тенева

История

Детелин Аврамов

Математика

Цветелин Бонев

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Цветелин Бонев

5

АЕ

Димитрина Икономова

Математика

Цветелин Бонев

География

Стефи Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

6

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

АЕ

Димитрина Икономова

История

Детелин Аврамов

ЧП

Петранка Гавазка

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

7

Час на класа

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

ФВС

Адриан Стоев

5 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Мартина Георгиева

ФВС

Борислав Каменов

География

Стефи Нешева

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

АЕ

Николета Грънчарова

2

АЕ

Николета Грънчарова

ЧП

Петранка Гавазка

ЧП

Петранка Гавазка

ИИ

Малина Трайкова

АЕ

Николета Грънчарова

3

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Мартина Георгиева

Математика

Цветелин Бонев

ЧП

Петранка Гавазка

Математика

Цветелин Бонев

4

ИИ

Малина Трайкова

КМИТ

Диана Костова

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Мартина Георгиева

ТП

Любослава Тенева

5

ФВС

Борислав Каменов

Музика

Теодор Димитров

Математика ИУЧ

Цветелин Бонев

Математика

Цветелин Бонев

БЕЛ

Мартина Георгиева

6

География

Стефи Нешева

Математика

Цветелин Бонев

Музика

Теодор Димитров

АЕ - ИУЧ

Николета Грънчарова

БЕЛ

Мартина Георгиева

7

Час на класа

Петранка Гавазка

ФВС

Борислав Каменов

СД

Борислав Каменов

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Ивета Боянова

ЧП

Милена Катева

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

БЕЛ

Мартина Георгиева

БЕЛ

Мартина Георгиева

2

БЕЛ

Мартина Георгиева

БЕЛ

Мартина Георгиева

Математика

Ивета Боянова

БЕЛ

Мартина Георгиева

Математика

Ивета Боянова

3

АЕ

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

История

Стефи Нешева

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

4

ФВС

Илиян Павлов

ИИ

Малина Трайкова

СД

Илиян Павлов

История

Стефи Нешева

ИИ

Малина Трайкова

5

ТП

Любослава Тенева

Математика

Ивета Боянова

АЕ

Димитрина Икономова

ТП

Любослава Тенева

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

6

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

ФВС

Илиян Павлов

АЕ

Димитрина Икономова

ЧП

Милена Катева

ЧП

Милена Катева

7

Час на класа

Мартина Георгиева

География

Стефи Нешева

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ - ИУЧ

Димитрина Икономова

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

АЕ

Димитрина Икономова

2

Математика

Ивета Боянова

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Ралица Атанасова

АЕ

Димитрина Икономова

БЕЛ

Ралица Атанасова

3

БЕЛ

Ралица Атанасова

История

Стефи Нешева

Математика

Ивета Боянова

ИИ

Малина Трайкова

Математика

Ивета Боянова

4

ФВС

Борислав Каменов

ЧП

Милена Катева

СД

Борислав Каменов

ЧП

Милена Катева

Математика

Ивета Боянова

5

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

ТП

Любослава Тенева

Музика

Теодор Димитров

ЧП

Милена Катева

ТП

Любослава Тенева

6

АЕ

Димитрина Икономова

ФВС

Борислав Каменов

География

Стефи Нешева

История

Стефи Нешева

ИИ

Малина Трайкова

7

Час на класа

Ралица Атанасова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

Малина Трайкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Таня Дидова

История

Стефи Нешева

Математика ИУЧ

Таня Дидова

2

Химия

Петранка Гавазка

ТП

Малина Трайкова

Физика

Борис Стефанов

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

АЕ

Петина Тонева

3

Биология

Милена Катева

Математика

Таня Дидова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

Математика

Таня Дидова

АЕ

Петина Тонева

4

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Таня Дидова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ИИ

Малина Трайкова

Музика

Владимир Тодоров

5

География

Стефи Нешева

ФВС

Илиян Павлов

АЕ

Петина Тонева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

География

Стефи Нешева

6

ФВС

Илиян Павлов

История

Стефи Нешева

СД

Адриан Стоев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ - ИУЧ

Магдалена Ерменкова

7

Час на класа

Петина Тонева

Физика

Борис Стефанов

Биология

Милена Катева

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Милена Катева

БЕЛ

Мартина Георгиева

АЕ

Петина Тонева

Математика

Таня Дидова

Физика

Борис Стефанов

2

География

Стефи Нешева

Математика

Таня Дидова

География

Стефи Нешева

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

3

БЕЛ

Мартина Георгиева

Биология

Милена Катева

БЕЛ - ИУЧ

Мартина Георгиева

БЕЛ

Мартина Георгиева

Математика ИУЧ

Таня Дидова

4

БЕЛ

Мартина Георгиева

История

Стефи Нешева

БЕЛ

Мартина Георгиева

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

5

Математика

Таня Дидова

ФВС

Борислав Каменов

Математика

Таня Дидова

История

Стефи Нешева

АЕ

Петина Тонева

6

ФВС

Борислав Каменов

ИИ

Малина Трайкова

СД

Борислав Каменов

ИИ

Малина Трайкова

АЕ

Петина Тонева

7

Час на класа

Таня Дидова

ТП

Малина Трайкова

Музика

Владимир Тодоров

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ

Деница Патишанова

БЕЛ

Ралица Атанасова

СД

Адриан Стоев

ИЕ

Деница Патишанова

БЕЛ

Ралица Атанасова

2

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Таня Дидова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

3

ИЕ

Деница Патишанова

ФВС

Адриан Стоев

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

4

Въведение П ИУЧ

Десислава Лазарова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

Математика

Таня Дидова

ИЕ

Деница Патишанова

5

Философия

Валентин Христов

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

6

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

Музика

Владимир Тодоров

7

Час на класа

Валентин Христов

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

ИЕ

Деница Патишанова

Математика

Таня Дидова

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Деница Венкова

БЕЛ

Деница Венкова

СД

Борислав Каменов

Въведение П ИУЧ

Десислава Лазарова

Музика

Владимир Тодоров

2

ФВС

Борислав Каменов

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

Математика

Таня Дидова

3

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костов

ФВС

Борислав Каменов

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

4

АЕ

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

5

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

6

АЕ

Елена Пехливанска

Философия

Валентин Христов

Математика

Таня Дидова

Математика

Таня Дидова

АЕ

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

АЕ

Елена Пехливанска

БЕЛ

Деница Венкова

 9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Цветелин Бонев

ИЕ

Деница Патишанова

ИЕ

Деница Патишанова

История

Детелин Аврамов

Математика

Цветелин Бонев

2

Биология

Милена Катева

Философия

Валентин Христов

СД

Адриан Стоев

БЕЛ

Деница Венкова

Музика

Владимир Тодоров

3

ФВС

Адриан Стоев

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Деница Венкова

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ

Росица Николова

4

Физика

Борис Стефанов

ФВС

Адриан Стоев

АЕ

Росица Николова

Математика

Цветелин Бонев

АЕ

Росица Николова

5

Час на класа

Десислава Калайджиева

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

Философ ИУЧ

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

6

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

АЕ

Росица Николова

Биология

Милена Катева

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

7

География

Стефи Нешева

Философ ИУЧ

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

География

Стефи Нешева

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Стефи Нешева

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

Математика

Борис Стефанов

ИЕ

Деница Патишанова

2

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

СД

Борислав Каменов

Въведение М ИУЧ

Десислава Лазарова

Математика

Борис Стефанов

3

ФВС

Борислав Каменов

ИЕ

Деница Патишанова а

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Музика

Владимир Тодоров

4

Биология

Милена Катева

ФВС

Борислав Каменов

География

Стефи Нешева

АЕ

Росица Николова

Биология

Милена Катева

5

Математика

Борис Стефанов

АЕ

Росица Николова

АЕ

Росица Николова

АЕ

Росица Николова

Химия

Петранка Гавазка

6

Въведение М ИУЧ

Десислава Лазарова

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Деница Венкова

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ

Деница Венкова

7

Час на класа

Борис Стефанов

БЕЛ

Деница Венкова

Философия

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

10 а, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

Валентин Христов

Философ ИУЧ

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

2

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Математика

Борис Стефанов

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

ФВС

Боян Златев

Биология

Милена Катева

3

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

СД

Боян Златев

БЕЛ

Деница Венкова

4

История

Детелин Аврамов

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

География

Светослава Димитрова

Философия

Валентин Христов

БЕЛ

Деница Венкова

5

АЕ

Мария Иванова

АЕ

Мария Иванова

Математика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

ФВС

Боян Златев

6

Биология

Милена Катева

БЕЛ

Деница Венкова

ИИ

Малина Трайкова

ИЕ

Петя Михайлова

Физика

Борис Стефанов

7

Час на класа

Десислава Лазарова

География

Светослава Димитрова

ИЕ

Петя Михайлова

Химия

Петранка Гавазка

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

История

Детелин Аврамов

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

Биология

Милена Катева

Биология

Милена Катева

2

БЕЛ - ИУЧ

Деница Венкова

Лични ИУЧ

Десислава Лазарова

АЕ

Мария Иванова

ФВС

Борислав Каменов

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

3

ИЕ

Петя Михайлова

Философия

Валентин Христов

География

Светослава Димитрова

СД

Борислав Каменов

АЕ

Мария Иванова

4

ИЕ

Петя Михайлова

Философия

Валентин Христов

БЕЛ

Деница Венкова

АЕ - ИУЧ

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

5

ИИ

Малина Трайкова

Физика

Борис Стефанов

БЕЛ

Деница Венкова

Физика

Борис Стефанов

ФВС

Борислав Каменов

6

Математика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

География

Светослава Димитрова

БЕЛ

Деница Венкова

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Борислав Каменов

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

 11 а, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Владислав Миланов

БЕЛ

Владислав Миланов

Културология

Валентин Христов

Писмено ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

Писмено ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

2

БЕЛ

Владислав Миланов

АЕУпот

Росица Стеанова Николова

История идеи ИУЧ

Валентин Христов

Културология

Валентин Христов

Устно ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

3

Култура мис ИУЧ

Валентин Христов

АЕ

Росица Николова

Социална пс ИУЧ

Валентин Христов

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

ФВС

Боян Златев

4

ЕзикътАЕ ИУЧ

Росица Николова

АЕ

Росица Николова

Математика

Борис Стефанов

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

СД

Боян Златев

5

Култура и ме ИУЧ

Росица Николова

История идеи ИУЧ

Валентин Христов

ГО

Валентин Христов

Устно ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

ИЕ Превод

Петя Михайлова

6

ИЕ

Петя Михайлова

Математика

Борис Стефанов

Писмено АЕ ИУЧ

Росица Николова

ФВС

Боян Златев

Устно АЕ ИУЧ

Росица Николова

7

ИЕ

Петя Михайлова

ИЕ Превод

Петя Михайлова

АЕУпот

Росица Николова

Час на класа

Боян Златев

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Бизнес комун

Десислава Лазарова

Математика

Таня Дидов

Бизнес комун

Десислава Лазарова

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Предпр кар ИУЧ

Десислава Лазарова

2

ГО

Валентин Христов

БЕЛ

Владислав Миланов

Обраб анал ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ - ИУЧ

Владислав Миланов

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

3

БЕЛ

Владислав Огнянов Миланов

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

Мултимедия ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

ИЕ

Петя Михайлова

ФВС

Адриан Стоев

4

БЕЛ

Владислав Миланов

Бизнес комун

Десислава Лазарова

Математика

Таня Дидова

ИЕ

Петя Михайлова

СД

Адриан Стоев

5

Обраб анал ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

АЕУпот

Николета Грънчарова

АЕ

Николета Грънчарова

Мултимедия ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

ЕзикътАЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

6

АЕУпот

Николета Грънчарова

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

АЕ

Николета Грънчарова

ФВС

Адриан Стоев

Култура и ме ИУЧ

Николета Грънчарова

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Устно АЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

Графичен дизайн

Емил Абрамович

Диана Костова

Писмено АЕ ИУЧ

Николета Грънчарова

 12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Писмено АЕ ИУЧ

Мария Иванова

ЕзикътАЕ ИУЧ

Мария Иванова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

ГО

Валентин Христов

ФВС

Адриан Стоев

2

Устно АЕ ИУЧ

Мария Иванова

Култура и ме ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ Фразеолог

Петя Михайлова

АЕ

Мария Иванова

ФВС

Адриан Стоев

3

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

Писмено ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

АЕ

Мария Иванова

Ез практ ИУЧ

Петя Михайлова

4

Фил пол ИУЧ

Валентин Христов

ИЕ Фразеолог

Петя Михайлова

Фил цен ИУЧ

Валентин Христов

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

5

Устно ИЕ ИУЧ

Петя Михайлова

ИЕ

Петя Михайлова

СД

Адриан Стоев

Математика

Таня Дидова

БЕЛ

Ралица Атанасова

6

Фил цен ИУЧ

Валентин Христов

ИЕ

Петя Михайлова

Реторика

Валентин Христов

Реторика

Валентин Христов

Математика

Таня Дидова

7

Час на класа

Мария Иванова

Псих личн ИУЧ

Валентин Христов

БЕЛ

Ралица Атанасова

Език култ ИУЧ

Петя Михайлова

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

Финанси

Десислава Лазарова

Реш проб ИУЧ

Диана Костова

Немски език

Десислава Петкова

ФВС

Боян Златев

2

Финанси

Десислава Лазарова-

Уеб дизайн ИУЧ

Диана Костова

Упр предпр ИУЧ

Десислава Лазарова

Немски език

Десислава Петкова

ФВС

Боян Златев

3

Упр предпр ИУЧ

Десислава Лазарова

Устно АЕ ИУЧ

Мария Иванова

АЕ

Мария Иванова

ГО

Валентин Христов

Уеб дизайн ИУЧ

Диана Костова

4

Култура и ме ИУЧ

Мария Иванова

БЕЛ

Ралица Атанасова

АЕ

Мария Иванова

СД

Боян Златев

ЕзикътАЕ ИУЧ

Мария Иванова

5

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

Старт бизн ИУЧ

Десислава Лазарова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Таня Дидова

6

Писмено АЕ ИУЧ

Мария Иванова

АЕ Езикови практ

Мария Иванова

Предпечатна подг

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

БЕЛ - ИУЧ

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Диана Костова

Финанси

Десислава Лазарова-

Математика

Таня Дидова

Реш проб ИУЧ

Диана Костова