Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - ІІ срок 2020/2021 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Полина Кънева

СД

Адриан Стоев

Български език

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

2

Български език

Полина Кънева

Околен свят

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Английски ИУЧ

Полина Кънева

3

Математика

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

Изобразително

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

4

Английски ИУЧ

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Физическо

Полина Кънева

Изобразително

Полина Кънева

5

Час на класа

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

Технологии

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Габриела Димитрова

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

Физическо

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

2

Български език

Габриела Димитрова

Музика

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

3

Изобразително

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

Математика ИУЧ

Габриела Димитрова

Български език

Габриела Димитрова

4

Музика

Габриела Димитрова

СД

Адриан Стоев

Математика

Габриела Димитрова

Математика

Габриела Димитрова

Изобразително

Габриела Димитрова

5

Час на класа

Габриела Димитрова

Околен свят

Габриела Димитрова

Технологии

Габриела Димитрова

Физическо

Габриела Димитрова

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

СД

Адриан Стоев

Физическо

Дора Бешева

Физическо

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

Английски ИУЧ

Полина Кънева

2

Музика

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

3

Математика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

4

Български език

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

5

Час на класа

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

2

Физическо

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Физическо

Глория Кючукова

Изобразително

Глория Кючукова

3

Математика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

СД

Адриан Стоев

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

4

Музика

Глория Кючукова

Изобразително

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

5

Час на класа

Глория Кючукова

Околен свят

Глория Кючукова

Технологии

Глория Кючукова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Английски език

Петина Тонева

Математика ИУЧ

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

2

СД

Адриан Стоев

Околен свят

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Физическо

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

3

Технологии

Васил Младенов

Английски език

Петина Тонева

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

4

Математика

Васил Младенов

Информационн ИУЧ

Васил Младенов

Физическо

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

5

Час на класа

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Физическо

Боряна Стоилова

СД

Адриан Стоев

2

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Математика

Боряна Стоилова

3

Английски език

Петина Тонева

Компютърно

Васил Младенов

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Боряна Стоилова

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

4

Физическо

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

ЧП

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Технологии

Боряна Стоилова

5

ЧО

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

ЧО

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

6

Час на класа

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Боряна Стоилова

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Петина Тонева

Математика

Юлияна Каменова

ЧП

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

2

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

СД

Адриан Стоев

Музика

Юлияна Каменова

Физическо

Юлияна Каменова

3

ЧО

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

ЧО

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

4

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Технологии

Юлияна Каменова

Английски език

Петина Тонева

5

Физическо

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Компютърно

Борис Байков Иванов

6

Час на класа

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

Английски език

Петина Тонева

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

2

ЧО

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Физическо

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

3

Музика

Петя Крачунова

СД

Адриан Стоев

ЧП

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

Технологии

Петя Крачунова

4

Български език

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

Музика

Петя Крачунова

Физическо

Петя Крачунова

5

Български език

Петя Крачунова

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

Български език

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

6

Час на класа

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Компютърно

Борис Байков Иванов

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Татяна Демирева

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

2

Музика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Компютърно

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

3

Физическо

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Технологии

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

СД

Адриан Стоев

4

Български език

Татяна Демирева

ЧП

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Английски език

Николета Грънчарова

ЧП

Татяна Демирева

5

Изобразително

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

ЧО

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Математика ИУЧ

Татяна Демирева

6

Час на класа

Татяна Демирева

Физическо

Татяна Демирева

Физическо

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

ЧП

Настя Арнаутска

ЧО

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

2

Математика

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

Математика

Настя Арнаутска

Компютърно

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

3

Музика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

Физическо

Настя Арнаутска

ЧП

Настя Арнаутска

4

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

Математика

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

5

Български език

Настя Арнаутска

Физическо

Настя Арнаутска

Физическо

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

Математика

Настя Арнаутска

6

Час на класа

Настя Арнаутска

Изобразително

Настя Арнаутска

Технологии

Настя Арнаутска

СД

Адриан Стоев

4 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

2

Български език

Емилия Пейчева

СД

Адриан Стоев

Български език

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

3

Изобразително

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

Музика

Емилия Пейчева

Физическо

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

4

Математика

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

ЧО

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

5

Математика

Емилия Пейчева

Технологии

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Физическо

Емилия Пейчева

6

Час на класа

Емилия Пейчева

Компютърно

Борис Байков Иванов

Физическо

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

Диана Костова

ЧП

Мила Андонова

СД

Адриан Стоев

Български език

Елка Кръстева

2

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Математика

Ивета Боянова

Физическо

Адриан Стоев

3

Математика

Ивета Боянова

История

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

История

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

4

Изобразително

Малина Трайкова

ЧП

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Английски език

Димитрина Икономова

5

Български език

Елка Кръстева

География

Стефани Нешева

Математика

Ивета Боянова

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

6

Изобразително

Малина Трайкова

Музика

Теодор Димитров

Физическо

Адриан Стоев

Български език

Елка Кръстева

ЧП

Мила Андонова

7

Час на класа

Елка Кръстева

Математика

Ивета Боянова

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Ивета Боянова

ЧП

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

СД

Борислав Каменов

ЧП

Мила Андонова

2

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Музика

Теодор Димитров

История

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

Физическо

Борислав Каменов

3

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Математика

Ивета Боянова

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Ралица Атанасова

4

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика

Ивета Боянова

География

Стефани Нешева

Изобразително

Малина Трайкова

Български език

Ралица Атанасова

5

Български език

Ралица Атанасова

Изобразително

Малина Трайкова

ЧП

Мила Андонова

Математика

Ивета Боянова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

6

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Ралица Атанасова

Физическо

Борислав Каменов

Български език

Ралица Атанасова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

7

Час на класа

Ралица Атанасова

История

Стефани Нешева

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Цветелин Бонев

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Илиян Павлов

Български език

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

2

Математика

Цветелин Бонев

Изобразително

Малина Трайкова

Английски език

Петина Тонева

География

Стефани Нешева

Английски език

Петина Тонева

3

Български език

Елка Кръстева

ЧП

Петранка Гавазка

Български език

Елка Кръстева

Изобразително

Малина Трайкова

Български език

Елка Кръстева

4

Физическо

Илиян Павлов

Физическо

Илиян Павлов

Информационн ИУЧ

Ивета Боянова

Диана Костова

История

Стефани Нешева

Български език

Елка Кръстева

5

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Музика

Теодор Димитров

СД

Илиян Павлов

Математика

Цветелин Бонев

История

Стефани Нешева

6

Технологии

Анна-Мария Въртовска

География

Стефани Нешева

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика

Цветелин Бонев

ЧП

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Петина Тонева

Музика

Теодор Димитров

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Физическо

Борислав Каменов

Математика ИУЧ

Таня Дидова

ЧП

Петранка Гавазка

2

Английски език

Димитрина Икономова

История

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

Математика

Таня Дидова

История

Стефани Нешева

3

Математика

Таня Дидова

Английски език

Димитрина Икономова

География

Стефани Нешева

Български език

Елка Кръстева

Математика

Таня Дидова

4

Физическо

Борислав Каменов

Физическо

Борислав Каменов

Английски език

Димитрина Икономова

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

География

Стефани Нешева

5

Математика ИУЧ

Таня Дидова

ЧП

Петранка Гавазка

СД

Борислав Каменов

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Изобразително

Малина Трайкова

6

Български език

Елка Кръстева

Математика

Таня Дидова

Български език

Елка Кръстева

Изобразително

Малина Трайкова

Български език

Елка Кръстева

7

Час на класа

Таня Дидова

Български език

Елка Кръстева

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

2

Български език

Магдалена Ерменкова

Биология

Мила Андонова

Физическо

Илиян Павлов

Физика

Борис Стефанов

Математика

Таня Дидова

3

Физическо

Илиян Павлов

Български език

Магдалена Ерменкова

СД

Илиян Павлов

Физика

Борис Стефанов

История

Стефани Нешева

4

Биология

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Химия

Петранка Гавазка

Математика ИУЧ

Таня Дидова

Български език

Магдалена Ерменкова

5

История

Стефани Нешева

Математика

Таня Дидова

География

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

Български ИУЧ

Магдалена Ерменкова

6

Математика

Таня Дидова

Изобразително

Малина Трайкова

Математика

Таня Дидова

Музика

Анна-Мария Въртовска

Технологии

Анна-Мария Въртовска

7

Час на класа

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Анна-Мария Въртовска

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика ИУЧ

Таня Дидова

Математика ИУЧ

Таня Дидова

Информационни

Ивета Боянова

Диана Костова

Български език

Магдалена Ерменкова

Музика

Анна-Мария Въртовска

2

Математика

Таня Дидова

Математика

Таня Дидова

Физическо

Борислав Каменов

Музика

Анна-Мария Въртовска

Български език

Магдалена Ерменкова

3

Физическо

Борислав Каменов

Изобразително

Малина Трайкова

СД

Борислав Каменов

Математика

Таня Дидова

Български ИУЧ

Магдалена Ерменкова

4

Английски език

Димитрина Икономова

Технологии

Малина Трайкова

Биология

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Физика

Борис Стефанов

5

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Магдалена Ерменкова

Математика

Таня Дидова

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

6

История

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

География

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

7

Час на класа

Малина Трайкова

История

Стефани Нешева

Биология

Мила Андонова

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Илиян Павлов

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Ралица Атанасова

2

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Ралица Атанасова

3

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

СД

Илиян Павлов

4

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Ралица Атанасова

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

5

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

Философия

Валентин Христов

Английски език

Елена Пехливанска

6

Математика

Иванка Марашева

Физическо

Илиян Павлов

Математика

Иванка Марашева

Информационни

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Десислава Калайджиева

Математика

Иванка Марашева

Български език

Ралица Атанасова

Изобразително

Малина Трайкова

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Борислав Каменов

Математика

Борис Стефанов

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Борис Стефанов

Математика

Борис Стефанов

2

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Български език

Ралица Атанасова

Английски език

Росица Николова

Изобразително

Малина Трайкова

3

Английски език

Росица Николова

Въведение ИУЧ

Десислава Лазарова

Английски език

Росица Николова

Български език

Ралица Атанасова

СД

Борислав Каменов

4

Английски език

Росица Николова

Философия

Мая Ангелова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

5

Английски език

Росица Николова

Български език

Ралица Атанасова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

6

Информационни

Емил Абрамович

Диана Костова

Физическо

Борислав Каменов

Английски език

Росица Николова

Въведение ИУЧ

Десислава Лазарова

Английски език

Росица Николова

7

Час на класа

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

Изобразително

Малина Трайкова

2

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Английски език

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

3

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

География

Светослава Димитрова

Английски език

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

4

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

География

Светослава Димитрова

Физическо

Боян Златев

СД

Боян Златев

5

Математика

Иванка Марашева

Математика

Иванка Марашева

Информационни

Емил Абрамович

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова

Физическо

Боян Златев

6

Философия

Валентин Христов

Биология

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Анна-Мария Въртовска

Испански език

Деница Патишанова

Испански език

Деница Патишанова

История

Детелин Аврамов

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Мила Андонова

Английски език

Росица Николова

Български език

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

2

Биология

Мила Андонова

Математика

Борис Стефанов

Български език

Здравка Димитрова

Изобразително

Малина Трайкова

История

Детелин Аврамов

3

История

Детелин Аврамов

Философия

Валентин Христов

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

Химия

Петранка Гавазка

4

История

Детелин Аврамов

Английски език

Росица Николова

Математика

Борис Стефанов

Физическо

Борислав Каменов

СД

Борислав Каменов

5

Информационни

Емил Абрамович

Диана Костова

Испански език

Деница Патишанова

Химия

Петранка Гавазка

Въведение ИУЧ

Десислава Лазарова

Физическо

Борислав Каменов

6

Английски език

Росица Николова

Испански език

Деница Патишанова

География

Светослава Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Физика

Борис Стефанов

7

Час на класа

Мила Андонова

География

Светослава Димитрова

Въведение ИУЧ

Десислава Лазарова

Физика

Борис Стефанов

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

Музика

Анна-Мария Въртовска

Английски ИУЧ

Мария Иванова

2

Английски език

Мария Иванова

Български език

Владислав Миланов

Биология

Мила Андонова

Български ИУЧ

Владислав Миланов

Физика

Борис Стефанов

3

География

Мила Андонова

Информационни

Диана Костова

Английски ИУЧ

Мария Иванова

Български ИУЧ

Владислав Миланов

Испански език

Деница Патишанова

4

Испански език

Деница Патишанова

История

Детелин Аврамов

Философия

Валентин Христов

Биология

Мила Андонова

Химия

Петранка Гавазка

5

Български език

Владислав Миланов

География

Мила Андонова

Философия

Валентин Христов

Час на класа

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

6

Български език

Владислав Миланов

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Физическо

Боян Златев

7

Математика

Иванка Марашева

География

Мила Андонова

Физическо

Боян Златев

СД

Боян Златев

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

Валентин Христов

Български език

Владислав Миланов

Физика

Борис Стефанов

География

Мила Андонова

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

2

Философия

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

География

Мила Андонова

Музика

Анна-Мария Въртовска

3

Български език

Владислав Миланов

Математика

Иванка Марашева

Лични ИУЧ

Десислава Лазарова

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

4

Български език

Владислав Миланов

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

Испански език

Деница Патишанова

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

5

История

Детелин Аврамов

Английски език

Николета Грънчарова

История

Детелин Аврамов

Български ИУЧ

Владислав Миланов

География

Мила Андонова

6

Английски език

Николета Грънчарова

История

Детелин Аврамов

Испански език

Деница Патишанова

Български ИУЧ

Владислав Миланов

Физическо

Борислав Каменов

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Информационни

Емил Абрамович

Диана Костова

СД

Борислав Каменов

Физическо

Борислав Каменов

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Испански език

Деница Патишанова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

АЕ Устно ИУЧ

Мария Иванова

Гражданско

Валентин Христов

Физическо

Илиян Павлов

2

Испански език

Деница Патишанова

АЕ Култура ИУЧ

Мария Иванова

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

Физическо

Илиян Павлов

Математика

Иванка Марашева

3

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ Устно ИУЧ

Деница Патишанова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

ИЕ Превод ИУЧ

Деница Патишанова

Математика

Иванка Марашева

4

Български език

Здравка Димитрова

Културология ИУЧ

Валентин Христов

АЕ Писм ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ Устно ИУЧ

Деница Патишанова

ИЕ Превод ИУЧ

Деница Патишанова

5

Английски език

Мария Иванова

Идеи Ист ИУЧ

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

ИЕ Писм ИУЧ

Деница Патишанова

ИЕ Писм ИУЧ

Деница Патишанова

6

Английски език

Мария Иванова

АЕ Езикът ИУЧ

Мария Иванова

Култура ИУЧ

Валентин Христов

СД

Илиян Павлов

Български език

Здравка Димитрова

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Соц псих ИУЧ

Валентин Христов

Идеи Ист ИУЧ

Валентин Христов

Културология ИУЧ

Валентин Христов

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Здравка Димитрова

АЕ Устно ИУЧ

Мария Иванова

Немски език

Десислава Петкова

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

Физическо

Боян Златев

2

Български език

Здравка Димитрова

Гражданско

Валентин Христов

Немски език

Десислава Петкова

Физическо

Боян Златев

Български език

Здравка Димитрова

3

Стартиране ИУЧ

Десислава Лазарова

Английски език

Мария Иванова

Обработка ИУЧ

Диана Костова

Обработка ИУЧ

Диана Костова

Предприемаче ИУЧ

Десислава Лазарова

4

АЕ Култура ИУЧ

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

АЕ Езикът ИУЧ

Мария Иванова

АЕ Писм ИУЧ

Мария Иванова

5

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

Графичен ИУЧ

Диана Костова

Бизнес планиране

Десислава Лазарова

6

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

Мултимедия ИУЧ

Диана Костова

Бизнес планиране

Десислава Лазарова

СД

Боян Златев

Пазарна ИУЧ

Десислава Лазарова

7

Час на класа

Диана Костова

Бизнес планиране

Десислава Лазарова

Мултимедия ИУЧ

Диана Костова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Детелин Аврамов

Физическо

Илиян Павлов

Свят и личност

Валентин Христов

Испански ЗИП

Деница Патишанова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

2

История

Детелин Аврамов

Физическо

Илиян Павлов

Свят и личност

Валентин Христов

Български ЗИП

Здравка Димитрова

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

3

Математика

Иванка Марашева

История ЗИП

Детелин Аврамов

История ЗИП

Детелин Аврамов

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Български ЗИП

Здравка Димитрова

4

Математика

Иванка Марашева

Български език

Здравка Димитрова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Български ЗИП

Здравка Димитрова

5

Испански ЗИП

Деница Патишанова

Български език

Здравка Димитрова

География

Светослава Димитрова

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Физика

Борис Стефанов

6

Български език

Здравка Димитрова

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Втори чужд език

Деница Патишанова

7

Час на класа

Елена Пехливанска

СД

Илиян Павлов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Втори чужд език

Деница Патишанова

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Физическо

Борислав Каменов

Испански ЗИП

Деница Патишанова

Български език

Ралица Атанасова

Испански ЗИП

Деница Патишанова

2

Информационни ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Физическо

Борислав Каменов

Испански ЗИП

Деница Патишанова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология ЗИП

Мила Андонова

3

Информационни ЗИПи

Емил Абрамович

Диана Костова

Биология ЗИП

Мила Андонова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

Изобразително ЗИП

Малина Трайкова

4

Английски ЗИП

Десислава Лазарова

Първи чужд език

Десислава Лазарова

Английски ЗИП

Десислава Лазарова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

5

Изобразително ЗИП

Малина Трайкова

Първи чужд език

Десислава Лазарова

Български ЗИП

Ралица Атанасова

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

6

Български език

Ралица Атанасова

Свят и личност

Валентин Христов

Български ЗИП

Ралица Атанасова

Биология ЗИП

Мила Андонова

Български ЗИП

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Валентин Христов

СД

Борислав Каменов

Изобразително ЗИП

Малина Трайкова

Английски ЗИП

Десислава Лазарова