Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Учебни планове 2023-2024 г.

I-IV клас

V-VII клас

VIII-X клас

XI клас

XII клас