Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Свободни места по паралелки и класове за учебната 2024-2025 година

Клас

Свободни места

І а

-

І б

-

І в

-

ІІ а

0

ІІ б

0

ІІ в

0

ІІІ а

0

ІІІ б

0

ІІІ в

0

ІV а

0

ІV б

0

ІV в

0

V а

0

V б

0

VІ а

2

VІ б

2

VІІ а

0

VІІ б

0

ІХ а

0

ІХ б

0

Х а

0

Х б

0

ХІ а

0

ХІ б

0

ХІІ а

0

ХІІ б

0