Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Свободни места по паралелки и класове за учебната 2022-2023 година

Клас

Свободни места

ІІ а

0

ІІ б

0

ІІ в

4

ІІІ а

0

ІІІ б

0

ІІІ в

0

ІV а

6

ІV б

1

V а

0

V б

0

VІ а

0

VІ б

0

VІІ а

0

VІІ б

0

VІІІ а 0
VІІІ б 0

ІХ а

0

ІХ б

0

Х а

0

Х б

0

ХІ а

0

ХІ б

0

ХІІ а

12

ХІІ б

1