Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Необходими документи при постъпване на детето в предучилищна група

Уважаеми родители,

На 15-ти септември следва да представите следните документи:

ПГ 5-годишни (трета група)

Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар.

Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите на Република България.

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 1-ви септември.

Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 15-ти септември.

Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди 15-ти септември.

Децата, които до 31 август са посещавали детско заведение, не е необходимо да представят резултати от изследвания на кръв и урина.

ПГ 6-годишни (четвърта група)

Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар.

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 1-ви септември.

Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 15-ти септември.

Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди 15-ти септември.