Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

24.04.2023 г.

Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) и на интернет страницата на всяко училище

от 25.04.2023 г.
до 04.06.2023 г., 18.00 ч.

Регистриране, актуализиране на профили и добавяне на кандидатури

05.06.2023 г.

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2023-2024 г.

от 06.06.2023 г.
до
16.06.2023 г., 17:00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за второ класиране

от 06.06.2023 г.
до 15.06.2023 г., 17:00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

16.06.2023 г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2023-2024 г.

от 17.06.2023 г.
до 23.06.2023 г., 17.00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за трето класиране

от 19.06.2023 г.
до 23.06.2023 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

23.06.2023 г.

Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2023-2024 г.

от 24.06.2023 г.
до 28.06.2023 г., 17.00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за четвърто класиране

от 26.06.2023 г.
до 28.06.2023 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

28.06.2023 г.

Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2023-2024 г.

29.06.2023 г.
до 30.06.2023 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на четвърто класиране

29.06.2023 г.
до 01.09.2023 г., 17.00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущите класирания

От 01.07.2023 г до 01.09.2023 г., 17.00 ч. – период без класирания.

Профилите могат да се актуализират

01.09.2023 г.

Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2023-2024 г.

от 02.09.2023 г.до 05.09.2023 г., 17.00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури

от 04.09.2023 г.до 05.09.2023 г., до 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо текущо класиране

05.09.2023 г.

Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2023-2024 г.

от 07.09.2023 г. до 08.09.2023 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ текущо класиране

08.09.2023 г., 16.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второто текущо класиран

От 09.09.2023– период без класирания