Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Паралелки в първи клас за учебната 2021-2022 г.

I A клас
Класен ръководител: Дорина Христова
Избираеми учебни часове:
Математика – 2 учебни часа седмично
Информационни технологии – 1 учебен час седмично
Списък на учениците: ТУК

I Б клас
Класен ръководител: Настя Арнаутска
Избираеми учебни часове:
Английски език – 2 учебни часа седмично
Информационни технологии – 1 учебен час седмично
Списък на учениците: ТУК

I В клас
Класен ръководител: Татяна Демирева
Избираеми учебни часове:
Английски език – 2 учебни часа седмично
Математика – 1 учебен час седмично
Списък на учениците: ТУК