Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Паралелки

Разпределение на учениците в I клас за учебната 2022-20223 г.

I А клас
Класен ръководител: Боряна Стоилова
Избираеми учебни часове:
Английски език - 2 учебни часа седмично
Информационни технологии - 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК

I Б клас
Класен ръководител: Юлиана Каменова
Избираеми учебни часове:
Математика - 2 учебни часа седмично
Информационни технологии - 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК

I В клас
Класен ръководител: Петя Крачунова
Избираеми учебни часове:
Математика - 2 учебни часа седмично
Английски език - 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК