Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Паралелките в първи клас за учебната 2024-2025 г.

I. А клас
Класен ръководител: Полина Манолова

I. Б клас

Класен ръководител: Габриела Димитрова

I. В клас

Класен ръководител: Десимария Иванова