Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Паралелките в първи клас за учебната 2023-2024 г.

I. А клас
Класен ръководител: Цвета Иванова

Избираеми учебни часове:
Английски език – 2 учебни часа седмично
Информационни технологии – 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК
Учебен план ТУК

I. Б клас
Класен ръководител: Васил Младенов

Избираеми учебни часове:
Математика – 2 учебни часа седмично
Информационни технологии – 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК
Учебен план ТУК

I. В клас
Класен ръководител: Инна Атанасова

Избираеми учебни часове:
Математика – 2 учебни часа седмично
Английски език – 1 учебен час седмично
Списък на учениците ТУК
Учебен план ТУК