Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителните срещи с класните ръководители на I клас ще се проведат на 11 септември 2023 г., от 17.30 ч.

Разпределение на кабинетите:

клас

Класен ръководител

Кабинет

Етаж

3-та група

Веrгиния Николова

202

ІІ

І а клас

Цвета Иванова

104

І

І б клас

Васил Младенов

105

І

І в клас

Инна Атанасова

207

ІІ

V а клас

Ивета Боянова

405

ІV

V б клас

Николета Колева

401

ІV

VІІІ а клас

Мартина Георгиева

402

ІV

VІІІ б клас

Елена Пехливанска

407

ІV