Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Кандидатстване за прием на ученици в първи клас

Кандидатстването се осъществява електронно в платформата ИСОДЗ ПГУ и I клас.

Повече информация може да намерите в Наредба за прием на ученици в общинските училища на територията на Столична община, подменю Наредба.