Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Формат на Отворени врати в 21. СУ

Уважаеми родители,

Отворените врати в нашето училище се организират под формата на среща с
директора и с учителите на бъдещите първи класове и оглед на помещенията.

Срещите се провеждат всяка сряда, от 12.30 ч. до 13.15 ч.

В подменю Често задавани въпроси може да намерите подробна информация за
организацията на образователния процес в училището.