Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / График

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места
по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование

Дейност

Срок

Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език по желание на ученика

02.02. – 18.02.2022 г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

26 – 27.05.2022 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.

до 10.06.2022 г.

НВО по БЕЛ

14 юни 2022 г., 10.00 ч.

НВО по математика

16 юни 2022 г., 10.00 ч.

НВО по чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г., 10.00 ч.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23 – 24 юни 2022 г..

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 28 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28 юни 2022 г.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 2 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13-15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21-22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

1-2 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10 септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г. вкл.