Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Организация на работата на училищната комисия за прием на документи за записване на ученици в VIII клас за учебната 2021-2022 година

Уважаеми родители,

Записването на класираните ученици за прием в VIII клас в 21. СУ "Христо Ботев" е със следния график:

Записване след първи етап на класиране

14.07.2021 г. - 16.07.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на училището

Родителят записва детето си в училището, в което то е прието или подава заявление за участие във втори етап на класиране. Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет. Със заявлението за участие във втори етап на класиране ученикът може да се класира на по-предно желание или да остане на същото място. Ако на второ класиране ученикът се класира на по-предно желание, той НЕ запазва мястото си от първо класиране.

Записване след втори етап на класиране

21.07.2021 г. - 22.07.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на училището

Родителят записва детето си в училището, в което то е прието или не го записва, в случай, че иска да участва в трети етап на класиране. За трети етап на класиране се подава заявление за участие в класиране, в което желанията се подреждат наново. В трето класиране може да се кандидатства за училищата, в които са обявени свободни места.

Записване след трети етап на класиране

30.07.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на училището

Родителят записва детето си в училището, в което то е прието. Ако на този етап детето не е прието в нито едно училище или родителят не иска да го запише в училището, в което то е прието на трети етап на класиране, се преминава към кандидатстване в училища, в които са обявени свободни места.

Запълване на места след трети етап на класиране

При обявени свободни места в 21. СУ след трети етап на класиране родителят подава заявление за кандидатстване в канцеларията на училището на 03.08.2021 г., от 8.00 ч. до 16.30 ч. Към Заявлението се прилага оригинал на свидетелство за основно образование.

На 03.08.2021 г., 18.00 ч. се обявяват резултатите от класирането.

Родителите на класираните ученици записват децата си на 04.08.2021 г. в канцеларията на училището от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Необходими документи за записване:

Заявление за записване 
Оригинал на свидетелство за основно образование
Копие от Удостоверение за раждане

Заявление ТУК