Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Резултати от кандидатстване за попълване на свободно място след четвърто класиране за прием в VІІІ клас за учебната 2023-2024 година 07.09.2023 г.

1 (ЕДНО) СВОБОДНО МЯСТО ЗА ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

ИМЕ

БАЛ

1.

МДМ

292 т.

2.

ЕКК

203

3.

МСС

110

Класиран ученик: МДМ, с най-висок бал – 292 т.


Заповед за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план прием за учебната 2023-2024 г. след четвърти етап на класиране, 07.09.2023 г.

Уважаеми родители,

Поради освобождаване на едно място в паралелка с профил "Предприемачески", с интензивно изучаване на английски език ще бъде организирано допълнително кандидатстване за прием в VIII клас.

Приемането на документи за кандидатстване е на 07.09.2023 г., от 8.00 ч. до 16.30 ч. Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване;
- Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование.

Обявяването на резултатите от класирането (на сайта на училището ) е на 07.09.2023 г., в 18.00 ч.

Записването на класирания ученик е на 08.09.2023 г., на място в училището.

Вижте целия документ

Резултати от кандидатстване за попълване на свободно място след четвърто класиране за прием в VІІІ клас за учебната 2023-2024 година 04.09.2023 г.

1 (ЕДНО) СВОБОДНО МЯСТО ЗА ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

ИМЕ

БАЛ

1.

ХЛП

332,5 т.

2.

МДМ

292 т.

3.

ЯЪА

290,5 т.

Класиран ученик: ХЛП, с най-висок бал – 332,5 т.


Заповед за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план прием за учебната 2023-2024 г. след четвърти етап на класиране

Уважаеми родители,

Поради освобождаване на едно място в паралелка с профил "Предприемачески", с интензивно изучаване на испански език ще бъде организирано допълнително кандидатстване за прием в VIII клас.

Приемането на документи за кандидатстване е на 04.09.2023 г., от 8.00 ч. до 16.30 ч. Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване;
- Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование.

Обявяването на резултатите от класирането (на сайта на училището ) е на 04.09.2023 г., в 18.00 ч.

Записването на класирания ученик е на 05.09.2023 г., на място в училището.

Вижте целия документ

Резултати от кандидатстване за попълване на свободни места след четвърто класиране за прием в VІІІ клас за учебната 2023-2024 година

1 (ЕДНО) СВОБОДНО МЯСТО ЗА ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИМЕ

БАЛ

1.

ЕТС

294,5 т.

2.

МДМ

292 т.

3.

ЯЪА

290,5 т.

4.

НВГ

263,5 т.

5.

ЯДЧ

224 т.

6.

ДПЯ

208,5 т.

7.

ВЦС

170 т.

Класиран ученик: ЕТС, с най-висок бал – 294,5 т.


Заповед за организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. след четвърти етап на класиране

Уважаеми родители,

Незаетите места след четвърти етап на класиране ще бъдат обявени на 16.08.2023 г. в 18.00 ч., в подменю Свободни места.

Приемането на документи за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране е в периода 21.08.2023 г. - 22.08.2023 г.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление;
- Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование.

Обявяването на резултатите от класирането (на сайта на училището и на централния вход на сградата) е на 22.08.2023 г., в 18.00 ч.

Записването на класираните ученици е на 23.08.2023 г., на място в училището.

Вижте целия документ