Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

Приемът след седми клас в 21. СУ „Христо Ботев“ е в две паралелки със STEM профил „Предприемачески“, със задължителни профилиращи предмети в XI и XII клас – предприемачество и информационни технологии.

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на испански език в VIII клас

Профилиращи предмети в XI и XII клас: предприемачество и информационни технологии; третият профилиращ предмет се избира между учебните предмети испански език, философия, география и икономика.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и математика в VII клас от Свидетелството за основно образование.

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език в VIII клас

Профилиращи предмети в XI и XII клас: предприемачество и информационни технологии; третият профилиращ предмет се избира между учебните предмети английски език, философия, география и икономика.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и математика в VII клас от Свидетелството за основно образование.

Обучението в профил "Предприемачески" се осъществява по рамков и училищен учебен план, който включва:

Първи гимназиален етап (VIII-X клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на общообразователни предмети. В VIII клас се изучава интензивно чужд език – 18 учебни часа седмично. Във всеки от класовете са предвидени избираеми учебни часове, които за 21. СУ са по предметите Мотивация и личностно развитие, Въведение в предприемачеството, Въведение в маркетинга, Лични финанси, български език, чужд език.

Втори гимназиален етап (XI-XII клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на профилиращи предмети – предприемачество, информационни технологии, испански език, английски език, философия или география и икономика. Всеки профилиращ предмет съдържа задължителни и избираеми модули.

Задължителните и избираемите модули по профилиращи учебни предмети може да видите ТУК