Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Кандидатстване за участие в приема на ученици след завършено основно образование за учебната 2023-2024 г.

Уважаеми родители,

Заявленията за кандидатстване за първи и за трети етап на класиране за
прием на ученици в VIII клас в неспециализираните училища се подават в
електронната платформа: https://infopriem.mon.bg

Достъпът до платформата е с входящия номер и с персоналния код на
ученика, вписани в служебната му бележка.

Всяко училище осигурява условия за подпомагане на родителите при
подаване на заявленията за кандидатстване за първо и за трето класиране.

За първо класиране отговорното лице в 21. СУ "Христо Ботев" ще
подпомага родителите, които желаят, на 5 юли, 6 юли и 7 юли, от 9.00
ч. до 16.30 ч. в кабинет 215, етаж II.

За трето класиране отговорното лице в 21. СУ "Христо Ботев" ще
подпомага родителите, които желаят, на 26 юли и 27 юли, от 9.00 ч. до
16.30 ч. в кабинет 215, етаж II.

След обявяване на първо класиране се избира един от двата варианта:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет на първо класиране или

2. Подава заявление за участие във второ класиране. Заявлението се
подава в училището, в което ученикът е приет. В това заявление
желанията на ученика не се пренареждат и ученикът може да бъда
класиран на по-предно желание или да остане на същата позиция.

След обявяване на второ класиране:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет или

2. Ученикът не се записва в училището, в което е приет и губи мястото си.

За трето класиране родителите подават заявление в електронната
платформа само за местата, които са обявени за свободни след второ
класиране. В това заявление желанията на ученика могат да се
пренареждат.

Успех!