Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Създаване на Кът за четене по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ 2023-2024 г.

Създадохме уютни алеи на четенето за учениците от начален етап, с места за отдих и свободен достъп до красиви и вълнуващи книги. Преживяването се допълва от неповторимата атмосфера на наши авторски тематични постери..

 

1              2                 4 
                                 
12             23                 31