Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Целодневно обучение

                 
 mon gerb big

Проект
"Цял ден учим, играем, творим и мечтаем"
           


Национална програма 
"Осигуряване на съвременна образователна среда"
Модул "Подкрепа на целодневното обучение"