Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Литературата и философията през погледа на правото

Проектът се изпълнява от Съюза на съдиите в България.

Съдии подпомагат гражданското образование на учениците в гимназиален етап в партньорство с учители по философия и литература, чрез дискутиране на произведения от учебното съдържание през погледа на правото. Учениците имат възможност да интерпретират литературните факти като житейски и да ги съотнасят към съответната правна норма, чрез симулация на съдебни процеси.

 lit pravo