Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб “Математиката лесна и интересна”

math1
На 19.01.2018 г. се състоя публична изява на клуб „Математиката лесна и интересна” . В 5-ти кабинет на 21. СУ "Христо Ботев" се проведе представителен пазар на интелектуален труд. Децата от групата прдварително проектираха забавни настолни игри тип „Пъзел”. В този час те изрязаха, оформиха, пакетираха и етикираха своята „стока”. Според тяхна самооценка на трудността на изработка и времето отнето в направа бе поставена символична цена. Всички присъстващи, преминаващи по коридорите и съседни групи имаха удоволствието да преминат през импровизираните сергии и да закупят пъзел.