Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб “Математиката лесна и интересна”

math2

На 24.01.2018 г. в 21. СУ „Христо Ботев“ се проведе публична изява на клуба за извънкласни дейности по интереси “Математиката лесна и интересна”. Работилничката за интересни текстови задачи работи под пълна пара първият час. На база изученото до този момент, съчетавайки логика, креативност и знания, задачите бяха създадени. След това внимателно написани, завързани във форма тип „фишек” и дарени на клуба по четене.