Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб по волейбол „По-бързо, по-високо, по-силно!”

volejboll02
На 26.02.2018 г. се проведе публична изява на клуб по волейбол „По-бързо, по-високо, по-силно!”. Целта на заниманието бе свързано с демонстриране на изучените елементи от волейболната игра, чрез провеждане на среща между участниците в клуба.
Учениците бяха разделени по двойки и на същите бяха дадени упражнения, свързани с подаване на топката. В последствие заниманието продължи с подготовка и последващо забиване, както и блокада. В края на упражненията учениците бяха разделени на групи, като едните изпълняваха начален удар, а другите посрещаха топката. Тъй като заниманието бе предвидено в рамките на един час се премина към разделяне на учениците на отбори. Така бе направен мини турнир, като състезанието беше на принципа всеки срещу всеки. Посредством тези двубой се проследи умението на всеки един от участниците в клуба.