Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб "Полезната математика"

polezna math30
На 30.05.2017 г. в 21 СУ „Христо Ботев” се проведе публично занятие на Клуб „Полезната математика“. Участниците в клуба имаха за задача да разработят проекти, свързани с интерпретация на графично и таблично представени данни, да напишат математическа приказка или да разкажат за приложението на математиката в любимия им спорт. Разиграна беше и състезателна математическа игра. Оказа се, че математиката освен полезна може да бъде и изключително интригуваща.

Публична изява на работилница за добродетели

dobrodeteli29
На 29.05.2017 г. Работилница за добродетели - „БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА” реализира своя публична изява в 21 СУ „Христо Ботев” на тема „Бъди промяната, която искаш да видиш в света” – представяне на концепцията за съвременното геройство. В този ден се случи най-вълнуващото и чакано събитие за участниците от клуба по добродетели – представяне на дейностите на клуба пред училищната общност. Под надслов „Бъди промяната, която искаш да видиш в света” учениците, посветили една цяла учебна година на задълбочена работа с човешките добродетели, разказаха на своите учители, съученици и директори как през личния си пример се стремят да влияят на хората и средата, където живеят и творят.

Прочети още...

Публична изява на клуб "Матемания"

matemania23
На 23.05.2017 г. в 21 СУ „Христо Ботев” се проведе публично занятие на Клуб „Матемания“.
Участниците в клуба разработиха свои индивидуални или групови проекти на различни теми, които не са пряко свързани с материала в шести клас, но са свързани с математиката. Основната насока беше развитието на математическата логика и математически игри в задачи от приказния математически фолклор и математическите игри (игри с цифри – судоко, какуро и др., игри с клечки – фигури и цифри, игри с фигури – пентанимо и танграм). Интегрирайки различни компетенции (математически, технологични, естетически, творчески) участниците в клуба направиха своите първи опити да защитят публично проектите си. Родителите на участниците се включиха като предоставиха за почерпка кулинарни изкушения.

Публична изява на клуб "Златоструй"

zlatostrui23
На 23.05.2017 г. в 21 СУ „Христо Ботев” се проведе публично занятие на Клуб „Златоструй - поглед към съкровищницата на българската средновековна култура”. Събитието протече под формата на защита на ученически проекти. Учениците представиха старобългарски извори чрез описание на събитие, информация за произхода на историческия летопис: времето и мястото на неговото написване и пътят, по който е стигнал до нас.

Публична изява на клуб по приложни изкуства

prilojni23
На 23.05.2017г. се проведе публична изява на клуб по Приложни изкуства. Темата на занятието бе представяне на готови изделия и демонстрация на изработване на някои от тях. Целта на занятието бе да се споделят различни техники за работа и да се усъвършенстват уменията на децата за работа с различни материали. Пред ученици от 21 СУ „ Христо Ботев“, които бяха гости на занятието, бяха показани различни изделия и заедно всички изработиха обемни фигури от хартия, което бе едно от занятията. Учениците бяха вдъхновени и се се справиха много добре и прецизно с поставената задача.