Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб "Български език-лесно и интересно"

bel08
На 08.05.2017 г. в 21 СУ „Христо Ботев“ се проведе публична изява на клуба с обучителни затруднения „Български език – лесно и интересно” с цел родителите на участниците в клуба да получат реална представа за дейността и резултатите от работата на учениците По този повод в класната стая на 4а клас бяха залепени наобратно илюстрации от известни приказки и учениците под формата на игра трябваше да изберат своята илюстрация, да познаят от коя приказка е и да драматизират този момент от нея, който да помогне на публиката/родителите и другите участници в клуба да познаят приказката. С много ентусиазъм и артистични умения всеки пресъздаде свой откъс. Публиката бързо успяваше да отгатне приказката и така в дух на всеобщо веселие учениците представиха своите знания.