Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на работилница за добродетели

dobrodeteli22
На 22.05.2017 г. Работилница за добродетели - „БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА” реализира своя публична изява в 21 СУ „Христо Ботев” на тема „Панаир на идеите – представителна изява за презентиране на проекти по групи пред жури“. След като в продължение на 3 седмици участниците в работилницата по добродетели провеждаха открити уроци за свои съученици от 1-7-ми клас и заедно с тях обсъждаха и разиграваха теми като «Какво е сътрудничество?», «Защо е важна искреността?», «Как да бъдем смели и да отстояваме себе си?», те отделиха време да рефлектират и анализират преживяванията и постиженията си като обучители по добродетели. Така в рамките на игровизираната групова рефлексия и последвалия уъркшоп по презентационни умения учениците се подготвиха за втората си представителна изява в рамките на клуба. В интерактивния 19 каб. на 21 СУ «Христо Ботев» участниците в „БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА” презентираха собствени идеи за това как активности по добродетели могат да се включат в редовната учебна програма, училищния живот или дейностите на ученическия съвет, за да се преодоляват конфликти и да се създаде благоприятна среда на толерантност и разбирателство в училище за всички. Жури на събитието бяха Даниела Попова – педагогически съветник и ръководител на клуба, зам. дир. Светла Димитрова, както и членове на управителния съвет на ученическия съвет на училището – Петя Павлова и Гергана Рангачева. Те оценяваха с точки приложимостта на представените идеи, както и тяхното представяне. На финала на вълнуващия «Панаир на идеите» като председател на ученическия съвет Петя Павлова от 10 А клас пое ангажимента да организира осъществяването заедно с ентусиастите на поне два от проектите с най-много точки през следващата учебна година.