Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Анкети

Уважаеми ученици, родители и членове на съвета "Твоят час",

На посочените по-долу адреси може да изразите вашето мнение и степен на удовлетвореност от дейностите по проекта в 21-во училище.

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.