Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Номадска класна стая

nomadska stay

The Beit Project София 2022, е проект на THE BEIT PROJECT Assoc.

Целта на проекта е трансформиране на градската среда в място за образование, диалог и дебат и представяне на съвременни социални проблеми, свързани с ценностите на разнообразието и плурализма.

.