Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Ценности

♥ Всички деца влизат за първи път в училище пълни с въображение, идеи и готовност да поемат рискове.
♥ Ако запалим
 искрата на любопитството у децата, те ще започнат да учат без по-нататъшно уговаряне и напътстване.
♥ Ако не сме готови да грешим, никога няма да имаме свободата да създадем нещо ново и оригинално.
♥ Учителят е онзи лидер, който не държи да притежава най-великите идеи, а който създава култура, в която всеки ученик се чувства поканен да създава идеи.
♥ Децата учат най-добре, когато се учат едно от друго и когато учителите им учат заедно с тях.

Кен Робинсън