Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Квалификация на педагогическите специалисти

Обучения с квалификационни кредити за учебната 2021-2022 г. 
ТУК