Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет 2017

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет на 21. СУ "Христо Ботев" към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2017 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ