Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет 2019

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2018

Годишен отчет на бюджета за 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2018 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2017

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет на 21. СУ "Христо Ботев" към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2017 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ