Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Вижте целия документ

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Вижте целия документ

Класификация на нивата и видовете тормоз и насилие

Вижте целия документ

Ред и условия за интервенция в ситуация на установен тормоз и насилие

Вижте целия документ