Информирай се
за последните събития
в нашата общност

План-програма БДП

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за 2021 година

Приет с решение на Педагогическия съвет с протокол № 9 / 29.03.2021 г.

Вижте целия документ