Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

План-програма БДП

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за 2024 година

Вижте целия документ