Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Етичен кодекс

Етичен кодекс

Документът е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 19 от 1 септември 2017 г.

Вижте целия документ

Правила за организиране на работата на Етичната комисия в 21. СУ "Христо Ботев"

Вижте целия документ