Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Етичен кодекс

Етичен кодекс

Документът е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 13/01.09.2016 г.

Вижте целия документ

Етичен кодекс на работещите с деца

Вижте целия документ