Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Превенция на агресията

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Вижте целия документ

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна

Вижте целия документ

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Вижте целия документ

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Вижте целия документ