Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Качество на обучението

Мерки за повишаване качеството на образованието

Документът е приет с решение на Педагогическия съвет с протокол № 13/01.09.2016 г.

Вижте целия документ