Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Правилник

Правилник за дейността на училището

Документът е приет с решение на Педагогическия съвет с протокол № 14/02.09.2016 г.

Вижте целия документ